Judici a afiliats de la CNT de Mallorca


JUDICI A MEMBRES DE CNT PER REIVINDICAR EL PATRIMONI SINDICAL ACUMULAT
Durant els darrers mesos, els mitjans s'han fet ressò del procés per larecuperació de la memòria històrica i la devolució del patrimoni quel'Estat va confiscar als sindicats acabada la guerra civil. El franquismeva prendre el que li era útil i va destruir la resta. Es van perdremultitud d'arxius i documentació, i es van enderrocar o van reutilitzarlocals i espais que fins llavors eren patrimoni de la classe treballadora.La mort, l'exili o la presó van arrossegar a l'oblit a totes aquellespersones que van prendre les armes i van combatre al feixisme. Posats arecordar a aquests companys i companyes que donaren la seva vida per unideal, nosaltres exigim que se'ns retorni tot allò que ens pertany il'Estat ens va robar.La reclamació del patrimoni no és nova. És un procés que s'estén des de latransició fins als nostres dies i que encara no s'ha solucionat.Una mostra de la poca voluntat de l'administració és el que va succeir ambl'edifici que es troba al carrer de Font i Monteros de Palma. Aquestimmoble que acollia els antics jutjats del social està catalogat com aPatrimoni Sindical Acumulat. En obrir-se un procés de repartiment dellocal, la Unió General de Treballadors va ser l'únic sindicat beneficiat,juntament amb la patronal, quedant la CNT al marge. Així va ser com elpoder va decidir marginar a aquest sindicat excloent-lo.L'ús del patrimoni sindical acumulat és legítim de TOTES lesorganitzacions sindicals, al ser l'herència de les quotes obligatòries queel franquisme cobrava als treballadors.En negar-se'ns la devolució de part dels locals, a pesar de la nostrasol•licitud, i al ser contínuament marginats, vàrem acordar recuperar-lo.Ocupàrem la primera planta de l'edifici i immediatament començarem la sevarehabilitació per a convertir-lo en seu del nostre sindicat.La delegació del Govern, encapçalada en aquells moments per l'ara batlessade Palma Catalina Cirer, ordenà el desallotjament de l'immoble diversosdies després d'haver-lo pres. Aquests fets van succeir al gener de 2001.El 29 d'abril es va intentar ocupar l'indret de nou, amb un infructuósresultat, causat per l'arribada de la Policia Nacional. Des de llavors hanpassat més de cinc anys i l'edifici es troba tapiat i en situaciód'abandonament.Com a conseqüència d'aquesta injusta situació, dos companys seranprocessats pels delictes d'usurpació i danys, afrontant peticions de 4.500€ i una petició de l'advocat de l'Estat de 5.589 € en concepte dereparació d'una porta.El proper dijous 19 d'octubre es celebrarà el judici contra aquestscompanys. Se'ls jutja per uns fets provocats pel continuat incomplimentper part de l'Estat de les seves pròpies lleis i sentències judicials. Inosaltres ens preguntam: quin dany és pitjor que tenir els localsabandonats durant més de 5 anys?No desistim en la nostra obstinació per recuperar el patrimoni. Seguimexigint la devolució del Patrimoni Sindical, Històric i Acumulat. D'igualmanera exigim l'absolució dels companys encausats en aquest procés queneix de l'ús arbitrari de la llei per part de qui la instrumentalitzatenint així el poder per a condemnar i castigar al sindicalismeindependent.
PER LA DEVOLUCIÓ DEL PATRIMONI SINDICAL!PER L'ABSOLUCIÓ DELS COMPANYS ENCAUSATS!

No hay comentarios: