Motius per fer l'aturada del 29 de Setembe


DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS COM A TREBALLADORS!
Tots a la Vaga General del 29 de Setembre de 2010.

La Federació Comarcal del Maresme de la Confederació Nacional del Treball (CNT) fa una crida als treballadors per organitzar-se i defensar els nostres drets. Els motius per convocar la vaga:
-En defensa de l’ocupació: l’Estat Espanyol és el pais més afectat a la Unió Europea per la desocupació amb una taxa d’atur que supera el 23% de la població activa, que arriba a més de 4.500.000 de treballadors aturats.
-En defensa del nivell adquisitiu: la pujada a principis d’any dels preus en necessitats bàsiques com és l’electricitat (2,64%), el gas butà (3,36%), el transport de rodalies i mitja distancia (6%), així com els carburants i per una altra banda, la pujada d’impostos com ara l’IVA que passa del 16 al 18% en el tipus general, i del 7 al 8% del tipus reduït, contrasta amb una pujada de les pensions en un 1% i del salari mínim interprofesional en un 1,5%, situant-se a 633,30 €.
-En defensa de les pensions: el Govern ha proposat durant aquesta legislatura augmentar l’edat de jubilació fins als 67 anys i rebaixar l’import de les futures pensions aplicant el còmput de 15 a 25 anys. Cal dir que el 68% dels 8,2 milions de pensionistes no arriben al sou mínim interprofesional.
- En defensa de la societat: el Govern, aplicant receptes neoliberals, ha injectat gran quantitat de diners als bancs per activar el crèdit quan els 7 grans Bancs i Caixes van obtenir 17.000 milions d’euros de benefici per acabar amb el dèficit públic que es situa en un 11,4 % i arribar al 3% que demana la UE. El Govern ha limitat el pressupost de la majoria de ministeris (sanitat, educació, foment,…) i ha reduït el salari dels treballadors públics en un 5% de mitjana, així com la congelació de les pensions.
-En defensa d’un treball digne i amb drets: amb el “Decretazo” de la Reforma Laboral, i la falta de mobilització dels treballadors, el Govern ha modificat els drets dels assalariats, així amb la nova reforma laboral observem un empitjorament de la contractació indefinida, més facilitat a l’acomiadament procedent i improcedent, poder unilateral per a l’empresari durant la permanencia al treball, i debilitament de la negociació col·lectiva, una modificació substancial de les condicions de treball, i una deixadesa a l’hora de l’aplicació salarial, la mobilitat geográfica, reducció temporal de la jornada laboral, més boniificacions empresarials i més contractació precària.