Premsa Confederal

Amigos de CeNiT
Nou Butlletí editat per CNT-AIT Regional Exterior, continuador del fa pocs mesos desaparegut i històric CENIT.

Correspondència:
Amigos de CeNiT
4, rue Belfort
31 000 TOULOUSE
(Francia)

Solidaridad Obrera
Ja ha sortit un nou número del periódic Solidaridad Obrera, editat per la CNT-AIT Regional de Catalunya i Balears, al seu 100º aniversari.

Correspondència, redacció i subscripció:
Solidaridad Obrera
Carrer Congost 5-11, baixos
08917 Badalona
http://www.cnt.es/soliobrera/