Full informatiu davant els riscos laborals

El passat divendres 2 de maig membres del Sindicat van posar una parada informativa al carrer Gran Vía de Premià per donar informació sobre els riscos laborals, els accidentes que patim els treballadors i la resposta que hem de donar en cas que patim una sanció o acomiadament. Es varen repartir mes de 300 fulles informatives sobre aquests afers, a més a més es donaren als viandants exemplars del nostre butlletí i del diari Solidaridad Obrera. A part de "buzonejar" aquest últim per alguns carrers del Casc Antic del Poble.

La fulla repartida: