Els Ateneus Llibertaris i la participació de les dones. 1868 - 1936

"ELS ATENEUS LLIBERTARIS I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES 1868-1936"


Sábado 26 de noviembre de 2011

A las 18:30h

Ponente: Gregor Siles. Investigador de la U.B.

En Can Comes

Plaça de Catalunya. Pineda de Mar

Organiza: Nucli Confederal de Pineda