El Sindicat de Premià asumeix la Coordinadora del Metall


Els treballadors del sector metal.lúrgic afiliats al Sindicat Únic de Premià-CNT asumeixen les tasques de la Coordinadora Provincial del Metall de Barcelona.

Després de asistir-hi companys de varies Seccions Sindicals del sindicat de Premià a unes reunions de nivell provincial del sector del metall de la CNT es va creure oportú crear una Coordinadora que agrupi a tots els treballadors de la indústria siderometal.lúrgica de la CNT.
Es a una d'aquestes reunions on es va decidir que la Coordinació de les seccions sindicals del metall de CNT anès a càrrec dels companys premianencs, aquests però asumien la responsabilitat provisionalment fins que la Assemblea General del Sindicat d'Oficis Varis de Premià donès el vist-i-plau a aquesta iniciativa.
Es en aquesta Assemblea del Sindicat on a petició dels companys que assistiren a les reuníons del sector metall es va decidir asumir el càrrec sense oposició de cap asistent.
Els Sindicats de la Confederació Regional de Catalunya i Balears reunits en Plenaria de caràcter ordinari estigueren a favor de la creació de Coordinadora Provincial del Metall de Barcelona i de que la seva seu social i direcció de contacte sigui Premià de Mar.
Per tant qualsevol treballador/a del sector del metall de Barcelona pot dirigir-se a les nostres dades de contacte per qualsevol cosa.