La C.N.T. organitza pel proper 28 d'abril la Primera Assemblea de Treballadors/es de la Intervenció Social a la ciutat de Mataró

Els treballadors del sector de la Intervenció Social afiliats a la C.N.T. de Mataró hem decidit convocar una assemblea oberta a tots els companys i companyes del sector a nivell de ciutat. Aquesta, es cel·lebrarà el proper dissabte 28 d'abril a les 12:00 h. al local del Sindicat d'Oficis Varis de Mataró, adherit a la C.N.T.-A.I.T. La reunió va dirigida a educadors socials, monitors, psicòlegs, treballadors socials, integradors socials, pedagogs o qualsevol altre treballador de l'àmbit social que treballi o resideixi a Mataró.

 Amb això pretenem impulsar l'autoorganització dels professionals del nostre sector, per tal de defensar-nos mutuament davant qualsevol abús empresarial o institucional. Creiem necessari que ens dotem d'eines adients per tal de respondre a la precarietat habitual que venim patint (contractació temporal i fraudulenta, sobrecàrrega de feina, aplicació inadecuada de convenis, abusos durant les subrogacions...) i que s'ha agreujat amb les retallades imposades per les diferents administracions (tancament de serveis, reduccions de jornada, congelació salarial...). De fet, si som capaços de crear un grup de treballadors conscienciat, ben organitzat i combatiu, ens podem plantejar anar més enllà de l'autodefensa. Podem aspirar a millorar les nostres condicions laborals i aconseguir-ho.

La nostra activitat laboral sol dur-se a terme a petits centres amb equips professionals reduïts. Això dificulta molt desenvolupar una tasca sindical amb garanties i allò més habitual és que si et queixes, crees una secció sindical o exigeixes massa ets ignorat, acomiadat o no renovat. Per això creiem que ha arribat l’hora d’organitzar-se a nivell de ciutat, per tal de crear un grup de treballadors solidaris que es recolcin mutuament.

Per a que quan toquin a un/a 
 responguem tots/es. 


¿Qué reivindiquem? 

Des del nostre sindicat ens marquem les següents REIVINDICACIONS dins del sector:

 • Estabilitat a la feina: hi ha molts contractes en frau de llei. Exigim que la contractació indefinida sigui la norma i no l’excepció.
 • Respecte a la llibertat sindical en el seu significat més ampli: Es habitual al sector que, quan reivindiques qualsevol dret laboral, no siguis escoltat, siguis acomiadat o no renovat.
Fi de qualsevol xantatge emocional: es freqüent que els empresaris s’excusin davant les reivindicacions d’aplicació i millora de drets amb que si les duen a terme pot suposar un empitjorament del servei i, en conseqüència, de la qualitat de l’atenció que reben els destinataris, quan realment suposa menys beneficis per a ells.
 • Aplicació dels convenis reglamentaris: Sol ser pràctica habitual l’aplicació d’altres convenis no vinculats al sector, com els d’Oficines i Despatxos, Hosteleria… senzillament perque són precaris i rentables. Una acció ilegal.
 • Categoria professional adequada: Al contracte laboral, molts cops la categoría laboral que apliquen és irreal i inferior a la que ens correspondria per les tasques que fem. Per tant, el salari també és inferior.
 • Realitat de les hores de treball: dins del nostre sector els contractes parcials abunden. En molts casos no s’inclouen les hores reals que treballem sinó només les d’activitat amb els usuaris (per exemple no s’inclouen les reunions de programació, feina per fer a casa, compra de material…).
Llibertat de consciència: no som predicadors/es, sinó que volem transmetre eines que suposin el desenvolupament integral (social, afectiu, cognitiu, cultural…) de la persona. Fomentant que cadascú sigui autònom i responsable dels seus actes i idees, alhora que respectuós amb la resta de persones.
Transparència y claredat a les comptes i la gestió: la major part de les empreses es nodreixen econòmicament de subvencions estatals i privades. És fonamental que tinguem accés a les comptes, que sapiguem a qué es destinen els diners.
Augment salarial i social: exigim una major retribució i percepció de drets en matèria social per la millora de la nostra qualitat de vida.
No disgregació del sector: la disgregació implica la implantació de varis sectors amb els seus respectius convenis i normatives diferenciades, que comporta la divisió dels treballadors i les treballadores i la consecuent merma de la capacitat de lluita.  

¿Qué opinem a la CNT sobre el sector social? 

El sector social és un sector ampli i divers. Un bon nombre d’empreses, ONGs, Fundacions, administracions públiques…es dediquen a aquesta activitat cada cop més estesa. Diuen “ajudar als sectors més desfavorits de la societat” quan realment es fa negoci amb l’atenció a les persones, a costa d’explotar als treballadors i treballadores i d’oferir un mal servei.

Per a nosaltres els treballadors, és una forma de guanyar-se la vida mentre fas un bé a les persones que necessiten el teu recolçament. Per a les associacions, empreses o institucions que ens contracten és una forma de guanyar molts diners i, a més, donar una bona imatge de cara a la galería, quan veiem diàriament com es ninguneja els usuaris constantment.

Ens queda encara un llarg camí per a que dins el nostre sector es treballi seriosament pel desenvolupament integral de les persones ateses i, a més, se’ns respecti com a treballadors.

Pel moment els més beneficiats són els de sempre: empresaris i polítics

Conferència: "El Cooperativisme a debat"

El proper divendres 20 d'abril a les 18:30h a Can Comes, el Nucli Confederal de Pineda de Mar organitza una conferència sobre el cooperativisme. Contarà amb la presencia d'un membre de la Cooperativa Integral Catalana.
Cooperativisme a debat A càrrec d'un membre de CIC Cooperativa Integral Catalana Divendres 20 d'abril de 2012 a Can Comes Plaça Catalunya, Pineda de Mar

Nuevos cursos del Centro de Estudios del Sindicato

Hola a todo/as,

Os informamos de los nuevos cursos programados por el Centro de Estudios de nuestro Sindicato para este trimestre.
Las inscripciones están abiertas desde el lunes 16 de abril hasta el viernes 27 de abril. Todos los cursos se realizarán en el local del Sindicato, C/ del Pilar, 50 de Premià de Mar. Plazas limitadas.


Y esto sin subvenciones ni liberados.

Te esperamos!

- Curso de informática: Tratamiento de imágenes
Duración 21 horas
Lunes, miércoles y viernes
Fecha de inicio 2 de mayo de 2012
Fecha de finalización 1 de junio de 2012
De 19:00h a 20:30h cada clase

- Curso de informática: Office
Duración 18 horas
Todos los sábados de mayo y junio
Fecha de inicio 5 de mayo de 2012
Fecha de finalización 30 de junio de 2012
De 10:30h a 12:30h cada clase

- Curso de Formación y Orientación laboral
Duración 6 horas
miércoles, jueves y viérnes
Fecha de inicio 6 de junio
Fecha de finalización 8 de junio
De 19:00 a 21:00h cada clase 


Sentència del TSJC sobre els increments salarials en el sector de l’arqueologia de Catalunya


Segons ha resolt la sentència 5/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), davant la demanda d’impugnació interposada per la CNT contra les taules salarials del sector de l’arqueologia de Catalunya per l’any 2010 que en el seu dia acordaren CCOO i la patronal (AEAC – PYMEC), el tribunal ha resolt que procedeix a anul·lar l'esmentat acord ja que aquest, en perjudici dels treballadors, no fou realitzat seguint els criteris que establia el conveni col·lectiu en vigor.

Recordem que aquesta taula aplicava un augment salarial del 0,8% per l’any 2010, enfront de l’1% previst per a l'IPC a nivell estatal i el 3% que resultà finalment a Catalunya, i amb això es pretenia donar per liquidat tot el tema, obrint les portes a una progressiva degradació del poder adquisitiu dels i les treballadores de l’arqueologia en els anys successius.
Posteriorment a la presentació de la demanada d’impugnació per la CNT, la Patronal realitzà una maniobra desesperada d’última hora per a intentar justificar legalment el seu abús, pel qual i com ha esdevingut essent habitual va poder comptar amb la total i entusiasta col·laboració de CCOO, publicant així en el DOGC nº 6024 (14.12.2011) un ridícul acord de la comissió paritària del conveni on pretenien donar-se la raó a sí mateixos.
Enfront tot això, el tribunal conclou que s’arribà a “un pacto que contradice el contenido de dicho artículo, lo que no es posible” i afirma que “casi toda interpretación realizada por las comisiones paritarias es admisible, pero siempre que no constituya modificación de lo pactado”.
Per tant, en haver sigut pactada encara que a finals dins del propi any 2010, la taula salarial hauria d’haver contingut “un incremento salarial que debió haber sido del 1% y no del 0,8%, respetando el artículo 26.4 del convenio colectivo, con todas las consecuencias legales inherentes”; cal entendre així que sense perjudici que a finals d’any s’apliqués amb caràcter retroactiu la correcció d’un 2% més corresponent a l’IPC real català, tal i com diu el conveni.
Tot i així, en la seva sentència el tribunal pretén “no entrar a analizar cual fue el IPC real del año 2010 y sucesivos por ser hechos posteriores en el tiempo a lo aquí debatido”, considerant deixar la resolució d’aquest assumpte a les possibles reclamacions d’aquestes quantitats que els i les treballadores puguin interposar.
Al nostre entendre, el fet d’anul·lar l’acord que la Patronal emprava com excusa per a no aplicar-ho, obre la porta ara a reclamar també aquests endarreriments, tot i que sabem que la Patronal no acceptarà pagar els 2 punts de diferència amb l’IPC català fins que una nova sentència li obligui.
És per aquest motiu que des de la Secció Sindical d’Arqueologia hem interposat un recurs a aquesta sentència enfront el Tribunal Suprem, del qual informarem tan aviat com sigui resolt, on esperem que s’acabi de reconèixer l’augment salarial complet que marcava el conveni vigent pel conjunt de treballadors de l’arqueologia de Catalunya.
Mentrestant, allò que les empreses haurien de reconèixer ja, és l’obligació de pagar a tots i totes les treballadores del sector la diferència marcada per la sentència del TSJC per l’any 2010 i recalcular quan abans millor a l’alça els salaris dels anys 2011 i 2012 en coherència amb la mateixa.
A CCOO ja no creiem que valgui la pena demanar-li explicacions públiques del conjunt de les seves actuacions en tot aquest assumpte perquè ambdues coses, els seus actes i el seu vergonyós silenci, la deixen perfectament retratada.
Si necessites ajuda per a fer entendre al teu cap que el conveni s’ha d’acomplir, que es paguin els endarreriments i s’apliquin els augments que toca als salaris actuals, tan sols t’has de posar en contacte amb nosaltres.

CNT - AIT  Confederació Nacional del Treball
Secció de Ram d’Arqueologia:
Plaça Duc de Medinacelli 6, Entresol 1ª    08002 Barcelona
Tlfn / Fax:  93 317 05 47   arqueologia(a)barcelona.cnt.es