ASAMBLEA GENERAL 28 JULIO DE 2018

A todo/as los trabajadore/as afiliado/as al SINDICATO ÚNICO DE PREMIÀ;

Convocatoria de Asamblea General para el próximo sábado 28 de julio de 2018 a las 11:00h en nuestro local sindical de la calle del Pilar, 50 de Premià de Mar.

La Asamblea General del Sindicato tiene como objetivo hacer un balance de las actividades y gestiones realizadas y la renovación de la Junta Sindical para al menos los próximos 2 años.

Es importante vuestra participación en esta asamblea y vuestro compromiso con el Sindicato. Es necesario renovar los cargos de la junta para sustituir a aquellos compañero/as que no desean continuar con el cargo de gestión, así como revitalizar la acción del Sindicato.
 

No dejéis de asistir a la asamblea.

ORDEN DEL DÍA


0. Apertura de la Asamblea
1. Lectura y revisión del acta de la Asamblea General anterior.
2. Balance económico.
3. Labor realizada.
4. Dimisión de la Junta Sindical.
5. Renovación de la Junta.
6. Asuntos Varios.

En nombre del Sindicato;
La JUNTA SINDICAL
Premiá de Mar, 11 de julio de 2018

Pre-acord en el Metall entre Patronal y CCOO-UGT

Comunicat davant el preacord assolit entre CCOO, UGT i la UPM per al nou conveni de la siderometal·lúrgia de Barcelona

Per a CNT el preacord assolit entre CCOO, UGT i la UPM per al nou conveni de la siderometal·lúrgia de Barcelona significa una oportunitat perduda per al sector.

El preacord és en línies generals l’aplicació de l’Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC) acordat entre els mateixos sindicats i la CEOE, limitant la pujada salarial entre el 2% i el 3% a canvi d’una pau social necessària per mantenir l’estatus quo de les elits.

Ni redistribució de la riquesa, ni reducció del temps de treball, ni un veritable pla de xoc d’igualtat, ni millores tangibles en la lluita contra la sinistralitat que la darrera dècada de crisi ha fet créixer de forma alarmant.

L’acord assoleix un increment del 2,6% dels salaris pel 2018 i del 2,5% pel 2019. Malgrat l’anunci d’una clàusula de revisió tècnica, en cas que l’increment de l’IPC superi aquestes xifres no hi haurà retroactivitat. La clàusula només tindrà efecte pel 2020, any que caldrà negociar el següent conveni. És a dir que no tindrà efecte real en les rentes del treball, permetent consolidar novament la pèrdua de poder adquisitiu.

En matèria de jornada laboral es mantenen les 1.750 hores anuals pels anys de vigència de conveni, fins i tot pel 2020. Es crea la figura d’un permís individual de 8h a partir del 2020, que requerirà d’un acord entre treballador i empresa en com gaudir-lo, deixant en posició de debilitat a la persona treballadora.

Quant a l’estabilitat en el treball l’únic avanç ha estat la incorporació en el dret a la subrogació de noves activitats d’instal·lacions i manteniment de sistemes i infraestructures de transport ferroviari, empreses del complex Aeroportuari i en general aquelles contractes d’administracions i organismes públics. Lamentem no eliminar ni rebaixar el sòl de 200.000 habitants per a la subrogació en manteniment d’enllumenat públic i semàfors, deixant fora d’aquesta històrica reivindicació a la majoria de poblacions de la província. En qualsevol cas haurem d’esperar al redactat definitiu.

L’acord limita a una recomanació a les empreses limitar l’ús de les hores extraordinàries. El que en la pràctica segueix donant carta blanca al seu ús en lloc d’incrementar la contractació.

El tractament en els plans d’igualtat creiem no solucionarà ni la bretxa salarial, ni les categories inferiors a les quals per norma se sotmet a la dona.

Des de CNT hem volgut donar la nostra opinió sobre els principals aspectes del conveni. Considerem que aquest acord posa de manifest la poca capacitat de CCOO i UGT per mobilitzar al sector en un moment de grans expectatives. La recuperació econòmica de la qual es parla constantment en l’opinió pública no es traduirà en una redistribució de la riquesa.

Des de CNT presentem la nostra proposta per a un conveni digne, i considerem que després d’aquest preacord hem d’entrar en una altra fase de millora en la nostra pròpia organització, incrementant la implantació de les nostres seccions sindicals en centres de treball, empreses i grups d’empresa impulsant acords a aquests nivells basats en el nostre model de negociació col·lectiva i que puguin introduir aquestes millores que fa setmanes proposàvem al sector.

Si el Metall és el teu sector, CNT és el teu sindicat.

AFILIAT!

#CuentaConCNT
#ConveniDigneCNT
#MetallDigneCNT

Coordinadora del Metall de la província de Barcelona de CNT