LA CNT RECOLZA LA VAGA DEL 29N A L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Des de la Secció sindical de la CNT d’Ensenyament, volem recolzar la vaga del proper 29 de novembre de 2018, així com a les diferents mobilitzacions en suport a la educació pública i laica.
És urgent implicar-se en la defensa de l’educació com a conquesta irrenunciable de la classe treballadora, amenaçada dia a dia per la precarització i la manca de recursos. Per això, la Vaga continua sent una eina imprescindible per defensar els nostres drets. Però més enllà d’una vaga puntual pensem que cal enfortir els espais de debat i participació directa de tots i totes les interessades en l’escola i l’educació col·lectiva.
El dret a l’ensenyament públic ha de completar-se i avançar, allunyant-lo de la lògica autoritària, patriarcal, classista, competitiva i elitista, contribuint a educar persones lliures i equivalents. PER AIXÒ PROPOSEM:

1- La derogació dels Decrets de plantilles, Decret de direcció, la LOMCE i la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), responsables de la precarietat i la pèrdua de democràcia als centres.

2- Retirada immediata dels recursos públics destinats a centres privats i religiosos.

3- Revertir les retallades a l’escola pública. La reducció dràstica de les ràtios d’alumnes per aula.

4- L’Ampliació i consolidació dels llocs de treball pel professorat.

5- Increment de personal de suport a la docència per atendre les necessitats especials de l’alumnat.

6- Recuperació de poder adquisitiu de les treballadores d’educació.

7- Garantir el dret a un menjador escolar públic i gratuït gestionat per la comunitat educativa.
Entenent aquest com a una part important de l’educació cívica i alimentària.

8- La creació d’escoles bressol horitzontals i gratuïtes al servei de la classe treballadora. Com a embrió d’una educació lliure i igualitària.

9- Dignificar la tasca educativa i les condicions laborals del Lleure Educatiu i Sociocultural. Reconèixer els monitors/es, directors/es de lleure, vetlladors/es, personal de cuina i menjador, etc com a part imprescindible en l’àmbit educatiu.

10- Pla educativa integral. Defensa del model d’immersió lingüística. Foment i creació d’escoles lliures. Participació directa de la comunitat educativa i les Ampes mitjançant les assemblees de centre. Introducció dels esquemes d’escola lliure en el funcionament de l’escola pública.

Així doncs des del nostre sindicat fem una crida a totes les treballadores del món educatiu, estudiants, mares, pares, avis, avies, tutors, tutores, etc. a comprometre´s.

Organitza’t al nostre costat de forma assembleària i al marge dels “sindicats” oficials.
L’EDUCACIÓ PÚBLICA ÉS UNA LLUITA DE TOTES I TOTS!
cnteduca@catalunya.cnt.es

Presentación de libro: COMO LA VIDA MISMA

HISTORIAS VIVIDAS POR UNA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
 
Presentación del libro: "Como la vida misma"
A cargo de su autora, Neus.
Sábado 24 de noviembre de 2018
A las 18:00h en el local sindical

Algunos seres humanos caminando por la vida, descargan su frustración con el más débil. Suelen ser jefes, familia, compañeros...
Pero cuando ingresan en un centro hospitalario, ahí, en la soledad de las horas, se dan cuenta de todas sus carencias, produciendo un cambio profundo en sus vidas.

Relatos de situaciones y emociones de pacientes reales de un hospital, relatados por Neus una auxiliar que te harán pensar en los valores realmente importantes...💜Curso "Qué hacer ante un despido?

Desde el Sindicato volvemos a organizar este curso para todo/as los trabajadore/as que quieran asistir, es totalmente abierto y gratuito.
Para confirmar asistencia envíanos un correo electrónico a premia@cnt-ait.es

Os esperamos.
La Junta.Acuerdos de la 1º Asamblea del sector del Lleure

 El pasado 6 de octubre se celebró la 1a Assemblea del Lleure, en Premià de Mar, organizada por la Coordinadora del Lleure (en la que participan COS y CNT). En esta de habló de las mejoras que las trabajadoras queremos que incorpore el nuevo convenio del sector.

Se prevé que la 2a Assemblea del Lleure se celebre en Tarragona, seguramente en un par de semanas. En esta de validarán las propuestas de la 1a Asamblea y se hablará de cómo organizarnos y actuar a partir de ahora para conseguir lo que queremos.

Podéis contactar con la Coordinadora del Lleure  a través de coordinadora. del. lleure@gmail.c om
o a través del sindicato.

Sindicato Único de Premià
********************** 

I ASSEMBLEA DEL LLEURE - REIVINDICACIONS

El passat dissabte 6 d'octubre va tenir lloc la I Assemblea del Lleure. Després de moltes
hores de debat sobre quines millores volíem que s'incorporessin al nou conveni, es van
validar les ja proposades i se'n van afegir de noves (en negreta).

Les treballadores del món del lleure, sector precaritzat i moltes vegades menystingut, però
amb una gran importància dins del món educatiu, exigim:

- Que el nou conveni s'auto-denuncii des del mateix moment en que caduqui. Les
negociacions del proper hauran de començar en aquest moment, sense haver d'esperar a
que cap de les parts el denuncii.
- Que el nou conveni afecti a tota la plantilla de l'empresa, incloent direccio i alts
carrecs. 


- Salari base de 1.300 euros mensuals (en 14 pagues) per a totes les categories que es
trobin per sota d’aquest.

- Augment anual del salari de 75€ al mes + variació anual de l'IPC (sempre que aquest
sigui positiu).

- Sou maxim: el salari mes alt no podra ser superior al doble del salari mes baix
que s'estigui pagant dins la propia empresa.


- Fixar un màxim de la jornada laboral a 35 hores setmanals sense reducció de sou.
- En el cas que la jornada laboral setmanal es superi, les hores de més seran compensades
amb descansos remunerats proporcionals, preferiblement dins el mateix mes.

- Establir que les treballadores han d'estar donades d'alta a la Seguretat Social des que
comença la temporada fins que acaba, no podent-se donar de baixa durant els períodes
no treballats com poden ser vacances de setmana santa, nadal, caps de setmana,
descansos setmanals, etc.

- La durada maxima dels contractes eventuals per circumstancies de la
produccio sera de fins a 4 mesos dintre d'un periode de 12 mesos
(actualment són
8, considerem que aquesta durada no pot ser considerada eventual). Tots els contractes
que superin aquesta durada seran considerats indefinits. 


- Contractes d'obra i servei: pel mal ús que s'ha anat donant reiteradament a aquesta
tipologia de contracte, es proposa eliminar aquest mode de contractacio per evitar
els contractes en frau de llei que acostumen a comportar en el nostre sector.


- El contracte s'haura d'entregar per signar a la persona treballadora sempre
abans de l'inici de la relacio laboral
. Si la persona treballadora comença a treballar
sense haver rebut el contracte aquest s'entendrà com a indefinit i a jornada completa.

- En el cas de contractes temporals el periode de prova no podra excedir en cap
cas el 20% de la durada del contracte.


- Equilibrar la presència femenina o masculina dins la plantilla en aquells llocs o categories
on hi hagi una menor representativitat. També en la gestió dels diferents grups d'edat dels
infants.

- Augment de la jornada indirecta i afegir-ne a les cases de colònies, fires i parcs de nadal.
Considerem que disposar de temps per a la preparació de les activitats és important per
oferir un servei de qualitat i per assegurar la seguretat dels infants. Moltes vegades les
monitores es veuen obligades a «desaparèixer» per tenir a punt el material, cosa que
implica que durant aquest temps les ràtios no s'estiguin complint. És per això que
demanem que la jornada indirecta sigui de:
• Monitores de menjador → 30 minuts diaris.
• Monitores de transport → 30 minuts diaris.
• Casals → 1 hora diaria.
• Colonies → 2 hores diaries.
• Extraescolars → 1 hora diaria.
• Fires i parcs de nadal → 1 hora diaria.


- Establir l’expressa prohibició de fer recaure dies de vacances sobre dies festius (com
passa als menjadors durant vacances de nadal i setmana santa).

- Respectar el descans inter-setmanal també durant colònies de durada mitjana-llarga. En
els casos que s'arribi a un acord amb les treballadores i el descans no es realitzi durant les
colònies o campaments, aquest es recuperarà en forma de descans remunerat a
posteriori. A més, a partir del 6è dia de feina consecutiu es cobrarà un complement del
25% del salari base de la jornada.

- Afegir dies remunerats de lliure disposició (3).

- Revisar els permisos (estudis, lactància, maternitat).

- Recuperar el complement d'antiguitat.

- Obligatorietat de remunerar el quilometratge en cas de centres de treball múltiples,
itinerants o variables.

- Les reunions i formacions convocades per l'empresa i de caràcter obligatori han de ser
remunerades i trobar-se dins l'horari laboral. Que les formacions siguin formacions
reals, i no feina encoberta.


- En el cas de les treballadores de menjadors, incloure el dret a l’àpat del dinar
proporcionat pel propi menjador.

- En el cas de les monitores de transport, incloure el dret a ser recollides i
retornades al punt de partida o be abonar el desplacament corresponent.


- En el cas de les treballadores de cases de colonies, incloure el dret a dietes i a
un allotjament digne, a mes del quilometratge en els casos que el centre de
treball no sigui sempre el mateix.


- Afegir complement al personal de cuina per cada menú diferent elaborat.

- Revisar i incloure les ràtios al conveni, especificant-les per edat i per tipus d'activitat:
casals, escoles, colònies, extraescolars, menjadors... Que les ratios siguin respectades durant tot l'any, i no nomes a l'estiu.

- El personal vetllador no podra ser mai tingut en compte a l'hora de calcular les ratios.

- Retroactivitat d’aquestes millores.

- Clàusula de no subcontractació i no ús d'ETTs. Tot el personal haurà d'estar integrat dins
la plantilla de l’empresa.

Aquestes propostes seran revisades i validades a la II Assemblea del Lleure, en la què us
convidem a totes a participar. També decidirem primeres actuacions.

ORGANITZEM-NOS I FEM-HO JUNTES,
ESCRIU-NOS A coordinadora. del. lleure@gmail.c om

0ctubre de 1977 - Ocupación de la sede Sindical histórica

AVIDAN PROPERTIES SL despide

El pasado 14 de Agosto, fue despedido el trabajador Albert P. de la tienda-growshop Plant of Life en la que trabajaba, propiedad de la empresa Avidan Properties S.L.
Tras 5 meses trabajados, con el período de prueba ya superado, el despido vino “ipsofacto” al día siguiente de que el trabajador exigiera que se le pagara la cantidad que estipula el convenio, y no la cantidad inferior que estaba recibiendo. No había sido la única reclamación hecha, ya que los jefes de la empresa incumplen el convenio constantemente, actuando estos en todo momento como si nuestros derechos no importaran, y solo importara su palabra y su sentimiento de superioridad que constantemente dejaban claro. No hay duda alguna que el motivo del despido se encuentra en las reclamaciones de derechos y respeto hechas por el trabajador.

No se les puede permitir actuar como si fueran dueños de las personas que trabajan en sus empresas,  no se les puede permitir actuar impunemente, por estos motivos, la CNT pide la readmisión. Que se den cuenta que l@s trabajadores/as no somos simples peones!!!
**************************************************

 The last 14th of August, the worker Albert P. was fired from his job in the shop Plant of Life, property of the company Avidan Properties S.L.

After 5 month of working there, with the trial period completed, the dismissal comes a day after he asks for a correction of his salary, that was lowest than what the law estipulates. That was not the first reclamation that Albert had done on that job, since the bosses where usually ignoring the workers rights and acting as if we belonged to them.
Ther's no doubt that the reason for the dismissal it's found on the rights and the respect reclamations done by the worker.
We can not let them to act like if we belonged to them just for working on their companies, we can not allow them to act with impunity. For these reasons, the CNT asks for the reincorporation.
They must know that we, the workers, are not simple pawns!!

COTIZACIONES Y PENSIONES.

La cuestión de la sostenibilidad de las pensiones es un tema recurrente cada cierto tiempo y por ese motivo, no conviene insistir de nuevo en los intereses e intencionalidades que mueven a quienes lanzan mensajes para que cale en la población -como una verdad objetiva, demostrada e incuestionable- el imposible mantenimiento del actual sistema dado su reparto y forma de sufragarse. La lucha y movilizaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses por parte de pensionistas no han hecho sino volver a poner el asunto encima de la mesa y afortunadamente, con demandas de unas pensiones dignas para todas las personas y que se aseguren por ley mediante los Presupuestos Generales del Estado si fuera preciso.

Como tantas problemáticas existentes, éste es un tema de prioridades, es decir, si se quiere que las pensiones se mantengan y en determinados casos aumenten, es tan sencillo como desviar fondos de otros gastos mucho más prescindibles, y que se dirijan a propiciar que ciertos colectivos de personas que sobreviven hoy día con pensiones irrisorias puedan llevar una vida digna.

El modo actual es bien sencillo de comprender; quienes trabajan contribuyen mediante sus cotizaciones con una parte mínima a que las personas que ya no están en edad de trabajar o se encuentran incapacitadas por problemáticas derivadas de su estado de salud, perciban su pensión. El análisis que se hace desde los círculos de poder y de los medios de comunicación oficiales es que cada vez hay y habrán más personas que requieran de una pensión (jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad) por tanto, si la cantidad aumenta, el fondo se irá vaciando –tal y como está sucediendo en los últimos años a un ritmo frenético- y será imposible mantener el sistema. Es curioso que se incida en esa cuestión, en la de que las personas y las pensiones que reciben son y serán excesivas y por tanto, hay que limitarlas, reducirlas o directamente eliminarlas como les gustaría a algunos. Desde nuestra perspectiva, el foco no debiera ponerse en culpabilizar los prestatarios de lo que es hoy en día un derecho, sino en las causas que motivan que la hucha de las pensiones se encuentre bajo mínimos. En lugar de analizar lo que sale, analizar lo que se recauda y lo más importante, lo que debería recaudar.

En nuestra labor sindical, vemos día tras día cómo un gran número de trabajadores y trabajadoras tienen contratos por muchas menos horas de las que en realidad trabajan, esto es, cotizan por 4horas cuando en realidad trabajan 8 horas, o trabajan más de 10 horas al día mientras que su contrato especifica que su jornada es la habitual de 8 horas. No hablemos ya de las horas extraordinarias, que muchas veces ni se cobran, o contraviniendo el propio concepto, se convierten en totalmente ordinarias y normalizadas. Esta es una forma muy extendida de fraude, pues las empresas se ahorran una cantidad enorme en cotizaciones, y ese es un dinero que va directamente a sus bolsillos cuando debería ir al fondo común de la Seguridad Social. Además de ser fraudulento como hemos dicho, se trata de una práctica insolidaria, que tiene repercusiones muy importantes para las personas que trabajan en esas condiciones y que a veces son toleradas o consentidas por desconocimiento y desinformación. Es en el momento de cobrar la prestación por desempleo, una baja por enfermedad o maternidad o precisamente cuando se reciba su pensión, cuando compruebe que esa cantidad se calcula en función de las horas que realmente ha cotizado la empresa, no por las que ingenuamente cree que cobra a final de mes. Es un error gravísimo considerar que no nos va a repercutir, es injusto para quienes sí cotizan las horas que realmente trabajan, es insolidario porque se extiende una práctica que no hace sino mermar cada vez más los fondos de las
pensiones y es perjudicial para la propia persona el día que tenga que reclamar salarios e indemnizaciones, ya que será más difícil de demostrar.

Es por este motivo, que hacemos un llamamiento a quienes se encuentren en esta situación irregular y lesiva para que se informen, reclamen y exijan regularizar su estado. Para las empresas es un negocio redondo, pues como hemos dicho, por cada hora no cotizada se ahorran mucho dinero. Para algunas trabajadoras y trabajadores a corto plazo y en apariencia, es una opción ilegal pero beneficiosa, pues se consigue crear la falsa ilusión de que se cobra más que si la situación fuese la regularizada. Nada más lejos de la realidad.

No permitas que te engañen. Recuerda que tarde o temprano recibirás una prestación, sea del tipo que sea, y ésta dependerá absolutamente de lo que hayas contribuido con tu trabajo.

Sindicato Único de Premià

1ª Asamblea de la Coordinadora del Lleure

 El próximo sábado 6 de octubre, en la fábrica de Can Sanpere, (C/Sant Critòfol, 41 de Premià de Mar) se celebrará la 1ª Asamblea de la coordinadora del Lleure (sector que engloba a trabajadore/as de esplais, casals, etc...) a la que el Sindicato ofrece su apoyo. Si trabajas en ese sector no dudes en acercárte y participar, si conoces a alguien que trabaje en esplais, casals, casas de colonias, comparte el cartel.

Para cualquier duda podéis poneros en contacto a través del correo del Sindicato.[NOTA DE PRENSA] NOSTRUM vulnera derechos fundamentales


La empresa HOME MEAL REPLACEMENT vulnera el derecho de huelga de una trabajadora.

Durante la pasada huelga general del 8 de marzo, de carácter feminista y convocada por organizaciones sindicales alternativas, la trabajadora X.B. que prestaba sus servicios como dependienta en el restaurante NOSTRUM, situado en el Km.2 de la C-58 en la población de Moncada i Reixac, ejerció su derecho a secundarla. Durante la jornada de huelga y coincidiendo con el horario de su turno de trabajo comprobó que había personal ajeno a ese centro de trabajo, por lo que comunicó a Inspección de Trabajo la posible irregularidad que se estaba cometiendo al estar siendo reemplazada en una día de huelga por trabajadoras que estaban realizando las mismas funciones que realizaba ella habitualmente.

La trabajadora, que tenía un contrato eventual, recibió a principios de agosto la carta donde se le comunicaba que no le iban a renovar. Es curioso comprobar que prácticamente coincide en fecha con la recepción de la notificación de Inspección de Trabajo, en la que ésta concluye que la empresa de comidas preparadas vulneró el derecho a huelga de una trabajadora al ser reemplazada por personal de otros centros de trabajo durante la jornada de huelga.

La CNT apoya a la trabajadora
La Confederación Nacional del Trabajo, organización convocante de la Huelga General del 8 de marzo, apoya a la trabajadora y ha emprendido una campaña  de denuncia pública exigiendo su reincorporación  y dando a conocer a empleados de la mercantil, franquiciados de la marca y a la opinión pública en general, la vulneración de derechos que ha sufrido la empleada.

El Sindicato, que en todo momento ha planteado a la empresa la necesidad de llegar a un acuerdo que pasa por la readmisión de la trabajadora, se está viendo obligado a emprender aquellas acciones jurídicas, administrativas y sindicales que están a su alcance, en tanto que la empresa alargaba la fecha de la reunión solicitada por el Sindicato, perjudicando de esta forma a la trabajadora.

La organización sindical considera  que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a ejercer sus derechos, como es el derecho a huelga y a hacer valer esos derechos mediante la acción sindical y como en este caso, a través de la denuncia administrativa en Inspección de Trabajo, por lo que no puede ser motivo de represalias o despidos, ni dejar de renovar el contrato a una empleada sobre la que en ningún momento han habido quejas sobre su trabajo ni el trato hacia los clientes del restaurante donde prestaba sus servicios.

Por este motivo, se están realizando concentraciones informativas en los centros de trabajo y franquicias, como los que se llevaron a cabo en Mataró y Premià de Mar el sábado 22 de setiembre. Paralelamente, la organización ha iniciado una campaña informativa a través de las redes sociales donde la trabajadora está recibiendo múltiples apoyos por parte de empleado/as y ex-empleadas de la empresa.

SINDICATO ÚNICO DE PREMIÀ
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
                                                                                          Premià de Mar, 24 de setiembre de 2018

Readmissió acomiadada a NOSTRUM


A l'opinió pública;

L'empresa HOME MEAL REPLACEMENT SA (NOSTRUM) acomiada una treballadora per exercir el seu dret a secundar una vaga.

La treballadora, dependenta d'un restaurant NOSTRUM va ser acomiadada el 21 d'agost per secundar la VAGA GENERAL FEMINISTA del 8 de Març de 2018. A la jornada de vaga va ser substituïda al seu lloc de treball il·legalment i la treballadora ho va denunciar a Inspecció de treball.

L'acomiadament coincideix en data amb la recepció de les conclusions de INSPECCIÓ de TREBALL, que donen la raó a la treballadora i aplicaran sancions a l'empresa.

El sindicat CNT demana la readmissió de la treballadora, que acabi la persecució i el menyspreu a les treballadores que defensen els seus drets.


Sindicat Únic de Premià
Confederació Nacional del Treball
ASAMBLEA GENERAL 28 JULIO DE 2018

A todo/as los trabajadore/as afiliado/as al SINDICATO ÚNICO DE PREMIÀ;

Convocatoria de Asamblea General para el próximo sábado 28 de julio de 2018 a las 11:00h en nuestro local sindical de la calle del Pilar, 50 de Premià de Mar.

La Asamblea General del Sindicato tiene como objetivo hacer un balance de las actividades y gestiones realizadas y la renovación de la Junta Sindical para al menos los próximos 2 años.

Es importante vuestra participación en esta asamblea y vuestro compromiso con el Sindicato. Es necesario renovar los cargos de la junta para sustituir a aquellos compañero/as que no desean continuar con el cargo de gestión, así como revitalizar la acción del Sindicato.
 

No dejéis de asistir a la asamblea.

ORDEN DEL DÍA


0. Apertura de la Asamblea
1. Lectura y revisión del acta de la Asamblea General anterior.
2. Balance económico.
3. Labor realizada.
4. Dimisión de la Junta Sindical.
5. Renovación de la Junta.
6. Asuntos Varios.

En nombre del Sindicato;
La JUNTA SINDICAL
Premiá de Mar, 11 de julio de 2018

Pre-acord en el Metall entre Patronal y CCOO-UGT

Comunicat davant el preacord assolit entre CCOO, UGT i la UPM per al nou conveni de la siderometal·lúrgia de Barcelona

Per a CNT el preacord assolit entre CCOO, UGT i la UPM per al nou conveni de la siderometal·lúrgia de Barcelona significa una oportunitat perduda per al sector.

El preacord és en línies generals l’aplicació de l’Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC) acordat entre els mateixos sindicats i la CEOE, limitant la pujada salarial entre el 2% i el 3% a canvi d’una pau social necessària per mantenir l’estatus quo de les elits.

Ni redistribució de la riquesa, ni reducció del temps de treball, ni un veritable pla de xoc d’igualtat, ni millores tangibles en la lluita contra la sinistralitat que la darrera dècada de crisi ha fet créixer de forma alarmant.

L’acord assoleix un increment del 2,6% dels salaris pel 2018 i del 2,5% pel 2019. Malgrat l’anunci d’una clàusula de revisió tècnica, en cas que l’increment de l’IPC superi aquestes xifres no hi haurà retroactivitat. La clàusula només tindrà efecte pel 2020, any que caldrà negociar el següent conveni. És a dir que no tindrà efecte real en les rentes del treball, permetent consolidar novament la pèrdua de poder adquisitiu.

En matèria de jornada laboral es mantenen les 1.750 hores anuals pels anys de vigència de conveni, fins i tot pel 2020. Es crea la figura d’un permís individual de 8h a partir del 2020, que requerirà d’un acord entre treballador i empresa en com gaudir-lo, deixant en posició de debilitat a la persona treballadora.

Quant a l’estabilitat en el treball l’únic avanç ha estat la incorporació en el dret a la subrogació de noves activitats d’instal·lacions i manteniment de sistemes i infraestructures de transport ferroviari, empreses del complex Aeroportuari i en general aquelles contractes d’administracions i organismes públics. Lamentem no eliminar ni rebaixar el sòl de 200.000 habitants per a la subrogació en manteniment d’enllumenat públic i semàfors, deixant fora d’aquesta històrica reivindicació a la majoria de poblacions de la província. En qualsevol cas haurem d’esperar al redactat definitiu.

L’acord limita a una recomanació a les empreses limitar l’ús de les hores extraordinàries. El que en la pràctica segueix donant carta blanca al seu ús en lloc d’incrementar la contractació.

El tractament en els plans d’igualtat creiem no solucionarà ni la bretxa salarial, ni les categories inferiors a les quals per norma se sotmet a la dona.

Des de CNT hem volgut donar la nostra opinió sobre els principals aspectes del conveni. Considerem que aquest acord posa de manifest la poca capacitat de CCOO i UGT per mobilitzar al sector en un moment de grans expectatives. La recuperació econòmica de la qual es parla constantment en l’opinió pública no es traduirà en una redistribució de la riquesa.

Des de CNT presentem la nostra proposta per a un conveni digne, i considerem que després d’aquest preacord hem d’entrar en una altra fase de millora en la nostra pròpia organització, incrementant la implantació de les nostres seccions sindicals en centres de treball, empreses i grups d’empresa impulsant acords a aquests nivells basats en el nostre model de negociació col·lectiva i que puguin introduir aquestes millores que fa setmanes proposàvem al sector.

Si el Metall és el teu sector, CNT és el teu sindicat.

AFILIAT!

#CuentaConCNT
#ConveniDigneCNT
#MetallDigneCNT

Coordinadora del Metall de la província de Barcelona de CNT

Congreso fundacional de la nueva internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario.

La ciudad de Parma (Italia) acogerá la celebración del Congreso de nacimiento de la nueva organización internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario.

Este importante evento es el colofón de una fase previa de reuniones internacionales, destinadas a dar continuidad a los ideales de la Internacional fundada en Berlín en 1922. Ayer, como hoy, y más aún mañana, se necesita una organización sindical internacional libertaria, asamblearia y combativa, con el fin de defender a los trabajadores y trabajadoras de forma efectiva en la actualidad y, al mismo tiempo, establecer los pilares para construir una nueva sociedad en libertad e igualdad, sin relación con los mecanismos del poder político y económico.

En la fundación participarán sindicatos históricos, como la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), fundada en España en 1910, la FAU (Freie Arbeiter-Union), implantada en Alemania en 1977, la IWW (Internacional Workers of the World), activa en América del Norte desde 1905, la FORA (Federación Obrera Regional Argentina), creada en 1901, la ESE griega o la IP polaca.

Un nueva organización  para afrontar los nuevos retos en la lucha contra el capitalismo globalizador, desregulador y depredador, y para hacer realidad el lema “la unión hace la fuerza”.

Charla: ¿Cómo están las pensiones?

Jueves 5 de abril a las 11:00h en la Biblioteca Martí Roselló
Carretera de Vilassar de Dalt nº 100 
Premià de Mar
Organitza: Sindicat Únic de Premià.
Colabora: Marea Pensionista Granollers  - Marea Pensionista Vallès O. i Osona.

LA RIDÍCULA SUBIDA DE LAS PENSIONES 

¿Por qué se ha subido sólo el 0,25 %?
La subida del 0,25 % de la pensión es fruto de la reforma que el gobierno hizo en el modo de calcular las subidas anuales de las mismas. Anteriormente, este aumento dependía del alza de precios prevista para el año siguiente. Luego, una vez conocida la inflación real que se había producido, se ajustaba una paga en el mes de noviembre, para que no hubiera pérdida de poder adquisitivo en las pensiones.
Con la última reforma, se estableció una complicada fórmula, que fija un máximo y un mínimo anuales. Como mínimo, las pensiones se revalorizan nominalmente un 0,25 %, independientemente de la inflación, y cómo máximo, un 0,5 % por encima de lo que haya subido el IPC.
¿De qué factores depende la subida?
 • De los ingresos que tenga el sistema de la Seguridad Social: fundamentalmente, las cotizaciones de trabajadores, trabajadoras y empresas. A más ingresos, mayor subida de las pensiones. Con menos ingresos, la subida de las pensiones es menor.
 • Del número de pensiones que se paguen: a mayor número de pensionistas, menor subida de las pensiones.
 • De la cuantía de las nuevas pensiones: si las pensiones nuevas, que se empiezan a pagar a las personas que se jubilan, son más altas que las que se dejan de pagar por fallecimientos, la revalorización será menor.
 • Del déficit de la Seguridad Social: si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos, la subida anual sea menor.
 • Del factor de sostenibilidad: esto quiere decir que, si la esperanza de vida de la población aumenta, la pensión inicial con la que se comienzan a hacer los cálculos se verá reducida.

Las claves del asunto
 • Todo parte de suponer que las pensiones tienen que depender del equilibrio de una supuesta caja, que tendría la Seguridad Social, separada de la caja común de las cuentas del Estado. En otras partidas de gastos estatales no se aplica el mismo criterio. No se calculan los ingresos con los que cuentan, los gastos que originan ni se toman decisiones en función del saldo de esa cuenta.
 • Si la caja de la Seguridad Social tiene déficit, no es obligatorio actuar sobre los gastos, que es donde han incidido las sucesivas reformas que hemos sufrido, desde la década de los 80 del siglo pasado. Se podría actuar también sobre los ingresos de esa caja. Si el Estado dispone de recursos para grandes operaciones de rescate, como la de la banca o las autopistas, para eliminar los impuestos de patrimonio o sucesiones, para pagar subvenciones agrícolas a terratenientes, para abonar los intereses de la deuda pública, que ha aumentado en los años de la crisis financiera, o para permitir las tributación nula en paraísos fiscales, tolerados por los Estados, ¿por qué no habría de tener recursos para sanear definitiva y permanentemente las cuentas de la Seguridad Social?
 • Las pensiones se dotan, o no, de recursos dependiendo de la voluntad política de quienes toman las decisiones. El criterio de mantener un sistema público de pensiones saneado no depende de cálculos técnicos y aritméticos sino de la voluntad política, del orden de prioridad que se le quiera dar a ese derecho.
 • Exactamente lo mismo ocurre con el resto de derechos sociales: la sanidad pública universal, la educación pública de calidad o la asistencia en las situaciones de dependencia, por poner solo tres ejemplos. Si esos derechos se anteponen a otros gastos, habrá recursos. Si, por el contrario, se dejan para el final en el orden de prioridad de los gastos del Estado, habrá recortes y disminución de esos servicios públicos.
 • Y a cada recorte de un servicio universal le corresponde el florecimiento de un negocio privado. Frente al recorte de la pensión, está el refuerzo de los Fondos de Pensiones de las entidades financieras. Frente al recorte en la sanidad, está el alza en el negocio de la medicina privada. Frente al recorte en la ley de dependencia, está la privatización de los servicios de atención a las personas dependientes, con la correspondiente pérdida de calidad del servicio y la exclusión del mismo de miles y miles de personas.
 • Teniendo en cuenta las altas tasas de paro existentes y la precariedad en el empleo, los salarios y las cotizaciones sociales disminuyen necesariamente. A eso se le añade la tardía incorporación al mundo laboral de millones de personas. La conclusión es sencilla: el actual sistema de la Seguridad Social va a excluir en el futuro a muchísimas personas del cobro de una pensión digna.
 • Por tanto, lo que se persigue es pagar menos, crear miedo a la clase social que puede permitirse alguna tasa de ahorro, para que se haga un plan de pensiones, e ir convirtiendo paulatinamente el sistema público, colectivo, y solidario de la Seguridad Social en un sistema residual, mientras se instaura progresivamente otro privado, individual e insolidario.
 • De este modo, una importante parte del ahorro colectivo, que podría estar administrado a través de la Seguridad Social con criterios cada vez más redistributivos y solidarios, va a quedar en manos de las entidades financieras, a través de la administración de los planes privados de pensiones.
 • Todo depende de quién influye en la elaboración de las leyes y en la creación de opinión. Si lo siguen haciendo las entidades financieras, las pensiones se empobrecerán cada vez más. Si influyen las empresas de medicina privada, la sanidad pública seguirá deteriorándose. Y así con todos los derechos sociales.

O la sociedad, desde abajo, le pone las cartas boca arriba a todos los poderosos, que viven en otro mundo, o estos seguirán haciendo de su capa un sayo.
Secretariado Permanente del Comité Confederal

Curso sobre Normativa interna (2018)

El próximo Miércoles 4 de abril de 2018, a las 10:30h el Sindicato ha organizado un curso sobre normativa interna para sus afiliado/as en nuestro local sindical.
Si estás afiliado/a  y quieres asistir envía un correo electrónico al sindicato.

¿Como funciona el Sindicato de Premià? ¿Y la Confederación? ¿Que obligaciones y derechos tienen los afiliado/as? ¿Como se organiza una Junta o Comité Local? ¿Y un Secretariado Permanente de un comité Regional o Confederal? ¿Que son y que diferencias tienen los plenos, reuniones plenarias, conferencias de militante/as o de Sindicatos? ¿Cuales son los principios, los valores, las tácticas y finalidad del Sindicato?

CINE-FORUM SOCIAL "Industria Argentina"

A partir de este mes de marzo y cada último domingo de mes a las 18:00h en el local sindical, tenemos una cita con el cine social en el CINE-FORUM.

No dejes de venir a visualizar titulos tan sugerentes como "la estrategia del caracol"; "la patagonia rebelde" o "Industria argentina, la fabrica es de los que trabajan", entre otros titulos... [8- Marzo] LEGALIZACIÓN DE LA HUELGA

 CNT formaliza la convocatoria de huelga general para el 8 de marzo
 • La Confederación Nacional del Trabajo convoca a mujeres y hombres a una huelga general feminista de 24 horas para acabar con toda discriminación de género

 • El sindicato está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios y patronales para negociar las propuestas y reivindicaciones que vertebran la huelga

Madrid, 20 de febrero 2018.-

Foto Carlos Martín / Grupo Comunicación CNT
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha presentado esta mañana en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la convocatoria de huelga general de 24 horas para el 8 de marzo, tal y como acordó la confederación por unanimidad en su Pleno de Regionales el pasado 27 de enero.

El sindicato hace un llamamiento a mujeres y hombres para secundar la huelga general feminista de 24 horas y exigir a patronales y Gobierno:

– Eliminación de la brecha salarial, tanto directa como indirecta.

Para ello, el sindicato propone: definición de los elementos determinantes del salario y complementos salariales como contenido mínimo de los convenios, establecimiento de sanciones a las empresas en las que existe brecha salarial, dotación de medidas procesales que permitan el ejercicio de acciones por discriminación indirecta entre sectores equivalentes regidos por diferentes convenios.

– Eliminación de los obstáculos en el acceso y promoción en el empleo (suelo pegajoso y techo de cristal).

Entre las medidas que contribuyen a este objetivo se encuentran: establecimiento de medidas objetivas en el acceso al empleo y promoción profesional por la vía de la negociación colectiva, prohibición de la disponibilidad horaria fuera de la jornada laboral como requisito para la contratación, extender la preferencia por el género infrarrepresentado como criterio obligatorio en el ámbito empresarial, campañas de oficio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) orientadas a comprobar el cumplimiento de la objetividad en el acceso y promoción profesional con sanciones específicas a su incumplimiento.

– Eliminación de obstáculos a la conciliación de la vida laboral y familiar desde el punto de vista de la corresponsabilidad.

Las iniciativas que CNT considera necesarias y urgentes en esta materia son: establecimiento de permiso de paternidad y maternidad idénticos e intransferibles, adopción de medidas de fomento de la corresponsabilidad con adopción de medidas de acción positiva orientadas a los varones -al menos de forma temporal-, creación de permisos por emergencia familiar, deber de las empresas de más de 250 trabajadores/as de contar con servicio de guardería así como de los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a tener guarderías y centros de día, derogación de la Disposición Adicional 8ª del Decreto-ley 20/2012 que se refiere a que la cotización es a cargo de la cuidadora de la persona dependiente y no del Estado.

– Eliminación de toda discriminación en el trabajo al servicio del hogar familiar.

CNT exige al Gobierno que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en 2011, que garantizaría los mismos derechos a la empleada del servicio doméstico que a cualquier trabajador/a. El sindicato propone la derogación de la relación laboral de carácter especial y la inclusión en el régimen general y en el Estatuto de los Trabajadores, así como la consideración de las horas de presencia y disposición como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos.

CNT en estos días está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios, patronales y Gobierno para hacerles llegar las reivindicaciones que sustentan la convocatoria de huelga general el 8 de marzo y negociar éstas y otras iniciativas que propone el sindicato para atajar la discriminación laboral que sufren las mujeres. El Gobierno central hasta ahora no ha respondido a la solicitud del sindicato para fijar un encuentro.

http://nosotras.cnt.es/

Preguntas frecuentes al secundar una Huelga

http://nosotras.cnt.es/
 #huelgafeminista8m 

1. ¿Debo avisar a la empresa si voy a hacer huelga?
    No, en ningún caso. La pregunta de la empresa sobre si vas a hacer huelga no tiene que ser respondida. En determinados supuestos la pregunta puede ser vulneradora del derecho de huelga, para lo cual habrá que estar al caso concreto (supuestos en que se pueda entender que el hecho de preguntar supone una coacción, que interfiera en la voluntad de hacer huelga, etc.). Pero tú nunca estás obligada a responder.

2. ¿Puede la empresa tomar represalias por el ejercicio del derecho de huelga?
    No. Cualquier represalia supondría la nulidad de la sanción o despido, al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental. Además, supone la imposición de sanciones administrativas y, en determinados casos, penales.
   
3. ¿Qué pasa si la empresa incumple la ley y toma represalias?
    Como en todos los ámbitos laborales, que la empresa tenga prohibida la realización de represalias no significa que no las tome. Si toma represalias, especialmente en caso de despido, debes acudir al sindicato. El despido será nulo, pero para acreditarlo habrá que probar la motivación del mismo en el ejercicio del derecho de huelga, es decir, que has sido despedida por haber ido a la huelga. La empresa intentará utilizar una causa diferente como pantalla.
    
4. Si me despiden o sancionan, ¿qué debo hacer?
    NO FIRMAR NADA. Firmar un finiquito implica renuncia a acciones. Acude inmediatamente al sindicato porque los plazos son breves.
    
 5. ¿Puede la empresa sustituirme en mis funciones?
    No. Son ilegales tanto el esquirolaje externo (emplear trabajadoras externas al centro), interno (suplir a las huelguistas mediante cambio de funciones o de puesto de trabajo de otras trabajadoras) y tecnológico (relevo por medios automáticos).
    
 6. ¿Qué consecuencias tiene el ejercicio del derecho de huelga en la cotización a la Seguridad Social y en mi retribución salarial?
    Durante la huelga no se cotiza a la Seguridad Social y el contrato queda en suspenso, por lo que se te descontarán de las retribuciones el día de huelga y la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias. No se descuenta la parte proporcional de vacaciones, ni festivos, ni descanso semanal ni plus de asistencia y puntualidad (este último puede ser modulado en los convenios colectivos).
    
 7.¿Debo cumplir los servicios mínimos?
    Sí. Debes ser escrupulosa en el cumplimiento de servicios mínimos si eres una de las designadas por la empresa para ellos. Es la empresa la que te informará de tal afectación y del desarrollo de tales servicios.
    
 8. ¿Puedo hacer huelga en período de prueba?
    Sí. Durante el período de prueba tienes los mismos derechos laborales salvo el libre desistimiento. Pero tal desistimiento libre tiene límites y no puede vulnerar derechos fundamentales, de modo que el desistimiento motivado por el ejercicio del derecho de huelga es nulo y la empresa tendría que readmitirte. Ver preguntas 3 y 4.
    
 9. ¿Tengo derecho a la huelga si soy autónoma o económicamente dependiente?
    No. La huelga se convoca para las trabajadoras asalariadas. Eso no significa que no puedas parar, ya que como autónoma tienes esa libertad, pero la relación con las clientas y sus consecuencias no se ve protegida por el derecho de huelga. Tendrás que analizar tu situación y tu contrato.
    Es cierto que existe debate sobre esta cuestión desde el año 2007, especialmente en relación a autónomas económicamente dependientes, pero, sin desconocer ese debate, en principio, la respuesta es negativa.
    
 10. ¿Tengo derecho a la huelga si soy falsa autónoma?
    Sí y no.
    Sí, porque tu situación como trabajadora viene determinada por la subordinación realmente existente y no por un contrato realizado en fraude de ley.
    No, porque en tanto ese contrato no se impugne, eres autónoma a todos los efectos, por lo que estarías en la situación de la pregunta anterior, con la particularidad de que la falsedad de esta situación impide la libertad de decidir cuando se presta el servicio propio de la trabajadora autónoma (sin perjuicio de los matices que se puedan introducir en los contratos al respecto), ya que en tu caso tal libertad no existe en la práctica.
    Si eres falsa autónoma, y decides hacer huelga y la empresa toma represalias, tendrás que demostrar en un juicio, previamente, que realmente eres una falsa autónoma.
    
 11. ¿Tengo derecho a la huelga si soy socia trabajadora de una cooperativa de trabajo asociado?
    No, porque España incumple los Convenios de la OIT.
    
12.  ¿Tengo derecho a la huelga si soy empleada del hogar?
    Sí, porque lo dice la OIT. Sí, porque se vulnerarían tus derechos fundamentales. Sí, porque el Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial en su artículo 7 dice: “El trabajador tendrá los derechos y deberes laborales establecidos en el presente real decreto y en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores. Y el artículo 4.1 ET dice: 1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de: … e) Huelga”.
    
 13. ¿Estoy protegida frente a represalias si soy empleada del hogar en la misma medida que el resto de las trabajadoras?
    SÍ Y NO. SÍ SEGÚN LA LEY. NO SEGÚN LA INTERPRETACIÓN QUE HACEN DE LA LEY LOS JUECES/AS.
    Así, hay sentencias que reconocen que la nulidad del despido de la trabajadora del hogar supone la readmisión con salarios de tramitación: Sentencia núm. 178/2008 de 16 abril (Juzgado 31 de Madrid).
    Pero otras sentencias idearon una solución para no obligar a las empleadoras a readmitir a una mujer que no es de su confianza y que despidió, por ejemplo, por estar embarazada: transformar las consecuencias del despido nulo en improcedente con salarios de tramitación, la mayoría sin reconocimiento de indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales: Sentencia núm. 493/2010 de 7 septiembre (STSJ Burgos), entre otras muchas.
    Debe tenerse en cuenta que la doctrina mayoritaria es la segunda y, además, la de mayor incidencia por haber sido dictada por Tribunales Superiores de Justicia y no por un juzgado de primera instancia. Aunque esto pueda cambiar siendo posible llegar hasta el Tribunal Constitucional y Estrasburgo, a día de hoy esta es la realidad, por lo que no se puede dejar de advertir.
    En fin, tienes derecho pero no protección real, porque España no firmó el Convenio 189 de la OIT, porque para España no eres una trabajadora y aunque reconoce tu derecho a la huelga no regula tu derecho a ejercerlo, porque incluso reconocido el derecho a la huelga el ordenamiento jurídico no te protege frente a un despido, porque España no contempla tus servicios de cuidado como los servicios esenciales para la comunidad que realmente son, porque los sindicatos de concertación siguen pensando que tu situación no es lo suficientemente discriminatoria para convocar una huelga general que sea el primer paso para cambiarla ya que no tienes delegadas unitarias y, por ello, no aportas subvenciones a los sindicatos del modelo representativo.

#huelgafeminista8m JUNTAS PARAMOS, JUNTAS AVANZAMOS

HUELGA GENERAL FEMINISTA 8 DE MARZO

CNT aprueba por unanimidad convocar huelga general feminista para este 8 de marzo  

Comunicado Confederal de la CNT 

 · La Confederación Nacional del Trabajo respalda el llamamiento del movimiento feminista estatal y acuerda convocar huelga general de 24 horas para el 8 de marzo

· 'Juntas paramos. Juntas avanzamos' será el lema de la campaña con la que el sindicato anima a todas las mujeres a secundar la huelga ·
 
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) se suma a la iniciativa del movimiento feminista estatal para el Día Internacional de la Mujer y acuerda por unanimidad en su pleno de regionales celebrado hoy, convocar una huelga general de 24 horas el próximo 8 de marzo.

En esta convocatoria CNT se coloca, como sindicato, detrás del movimiento feminista estatal, que de forma autónoma, asamblearia y desde abajo ha hecho un llamamiento a todas las mujeres para que ejerzan su derecho a huelga en todos los ámbitos en los que sufren la violencia patriarcal: laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados.

CNT comparte plenamente los motivos de esta convocatoria feminista porque reconocemos el inmenso valor del cuidado, tan interesadamente obviado por el capitalismo salvaje; porque creemos que la violencia económica debe seguir encontrándonos de frente; porque creemos que la violencia sexual, al fin en cuestión, atenta contra la libertad tanto íntima como pública; porque creemos en la necesidad de defender la diversidad afectivo-sexual; y porque saludamos la compañía de los feminismos racializados, tan necesarios en la lucha colectiva.

Con el lema 'Juntas paramos. Juntas avanzamos', CNT inicia una campaña de alcance estatal para difundir y explicar la convocatoria. El sindicato ha lanzado una nueva página web para informar de todo lo relacionado con la huelga y que aglutinará las herramientas y contenidos en los que trabaja para este 8 de marzo (http://nosotras.cnt.es). Entre ellos, CNT publicará un manual laboral aclarando los derechos de las trabajadoras asalariadas ante una jornada de huelga, todas las convocatorias a nivel nacional, vídeos basados en los motivos de la huelga y expondrá mediante artículos cómo influye ser mujer en distintos sectores laborales.

Desde la convicción de que la organización y el apoyo mutuo son los únicos caminos para conquistar la justicia social, CNT hace un llamamiento a la ciudadanía para tomar las calles en esta jornada de lucha y a participar en las acciones que se organicen el 8M con el objetivo de plantar cara, juntas, a un sistema patriarcal que nos oprime y nos explota, nos humilla y discrimina, nos niega y nos mata por el mero hecho de ser mujeres.

En el movimiento feminista internacional venimos demostrado que no estamos dispuestas a conformarnos con aquello que nos quieren venden por 'igualdad'. Queremos la igualdad real. Y en ese camino nos encontramos ante una convocatoria histórica que confirma el empuje de la lucha de las mujeres de hoy y de ayer para ser dueñas de su cuerpo y de su vida. Este 8 de marzo, los y las anarcosindicalistas iremos a la huelga convencidas de la victoria. Juntas paramos, juntas avanzamos.

http://nosotras.cnt.es/ [Opinión*] EL EFECTO DOMINÓ

*Las opiniones personales de los afiliado/as al Sindicato Único de Premià colgadas en este blog son únicamente responsabilidad de quienes las firman.

Ideas para fomentar el Sindicalismo Revolucionario en la sociedad actual

No es mi intención con este escrito hacer un exhaustivo análisis de los motivos que han ayudado a que la Clase Obrera actual se haya alejado del sindicalismo, ni intentar descubrir porque hay una ínfima cifra de afiliación sindical en España, pero si que intentaré argumentar la importancia del sindicalismo, la necesidad de la organización de los trabajadore/as y la apuesta por una estructura que alcance todos los lugares donde los trabajadore/as hacemos nuestra vida cotidiana y por supuesto la apremiante necesidad de unidad y relación entre quienes consideramos el sindicalismo, no sólo una herramienta para defendernos en el día a día en las relaciones laborales sino también como una fuerza que pueda acercarnos hasta la conquista de los medios de producción, siendo gestionados a por los trabajadore/as a través de los organismos sindicales, más allá de concepciones ideológicas o tácticas.

Las anotaciones e ideas que a continuación detallo son producto de la actividad sindical que he ido desarrollando durante varios años dentro de la junta de un sindicato en la que asumí diversas secretarías, en la sección sindical de empresa y en conflictos laborales tanto propios como ajenos en los que he participado. Conflictos que en ocasiones he considerado resueltos con éxito y un rotundo fracaso en otras, aún cuando las previsiones mínimas se han conseguido.
 
He titulado a este escrito “El efecto Dominó” porque como las fichas del dominó, si caé la primera, es difícil detener a las siguientes. La primera ficha considero que es el empleo, el tener un trabajo estable con una remuneración que te permita vivir dignamente y con unos derechos que puedan satisfacer tu vida cotidiana, conciliando trabajo y familia. Desgraciadamente esta situación laboral ya no existe, si es que alguna vez a existido para la mayoría de trabajadore/as, hoy en día incluso personal con contratos indefinidos se pueden encontrar en la calle de buenas a primeras o mermados sus derechos. Por otro lado, la precarización de las condiciones de trabajo nos ha llevado a dividir nuestra clase en precarios y no precarios, cosa que considero un error.

En este punto, donde como mínimo estamos divididos en dos colectivos, precarios y no precarios, entra en juego el factor del miedo y las necesidades de cada persona. ¿Por qué un trabajador/a indefinido va a defender sus derechos si tiene miedo de represalias en el trabajo? ¿Por qué un trabajador/a con condiciones precarias se va a enfrascar en conseguir esos derechos que no tiene, si lo que le gustaría es tener otro tipo de trabajo?  El miedo a perder el trabajo y a otras represalias es la principal fuerza de la patronal para tenernos sometidos, por lo tanto aquella organización que pueda romper ese miedo y dar confianza a los trabajadore/as podrá ser un contrapeso dentro de la sociedad que haga que nos respeten como trabajadore/as.

Pero hay que tener en cuenta que nuestra situación en el trabajo no acaba en las puertas de las empresas, nuestras vidas van en consonancia con esa situación y afectan al circulo familiar. Por esta regla de tres, cuando el trabajador/a está desempleado la situación familiar se agrava, los problemas se multiplican.  En época de crisis económica, al haber un número elevado de trabajadora/es en paro, la vida en los barrios obreros se ve sometida a un aumento de la violencia, tráfico de drogas, alcoholismo, xenofobia... entre otras lacras. Y para ponerle la guinda al pastel aquellas personas que no pueden seguir pagando su vivienda se ven desahuciadas por los bancos si tienen hipoteca o por el arrendador/a si tienen alquiler. Trabajadore/as en paro que vuelven a la vivienda familiar, siendo los abuelos quienes llevan la economía del hogar con unas pensiones que nunca llegan para todo.

Visto este panorama, considero que el Sindicalismo Revolucionario no solo debe intentar centrarse en las empresas, sino que debe actuar en todas aquellas circunstancias en las que las necesidades básicas del trabajador/a se vean atacadas, desde el puesto de trabajo hasta el barrio y el municipio. Considero que el sindicalismo debe volver a la senda por la que nunca debió desviarse y empezar a organizar una sociedad paralela al Estado, creando unas estructuras que puedan satisfacer nuestras necesidades.

Algunas organizaciones sindicales, principalmente aquellas que se autodefinen como anarcosindicalistas, ya tienen en sus estatutos y normativas internas las estructuras y organismos para hacer frente a lo que nos afecta como trabajadore/as. Sindicatos, Secciones Sindicales, Grupos de Barrio, Federaciones de Industria, Consejos Económicos, Cooperativas, Cajas de Resistencia... Esto ya lo tenemos pensado, pero ¿Lo hemos puesto en marcha? ¿A que nivel? ¿Que resultados están dando?

A mi modo de ver, la “atomización” del movimiento sindical en decenas de organizaciones, compitiendo entre ellas, cuando no abiertamente enfrentadas, nos perjudica. El hecho de que los sindicatos de base, alternativos, grupos de trabajadore/as asociados y organizaciones anarcosindicalistas, (haciendo una separación entre estos y los sindicatos corporativos, nacionalistas y de concertación) no tengan una mínima coordinación a todos los niveles en la defensa de los derechos de la clase obrera, considero que es un error. Y ese error se acentúa cuando nos fijamos en las diferentes organizaciones anarcosindicalistas, esa falta de coordinación y enfrentamiento entre las distintas escisiones, desfederaciones y grupos expulsados o que han abandonado la Organización. Después de 40 años desde que se legalizó la C.N.T. en 1977 no sólo da la sensación de que todavía no nos hemos centrado ninguna de las ramificaciones del árbol, sino que ponemos por encima de todo la supervivencia de las propias organizaciones a las causas, motivaciones y metas por las que creo que se fundó hace más de 100 años. La lucha intestina entre los seguidores y detractores de una u otra táctica sindical (comités de empresa - secciones sindicales), el tipo organización (sindicalismo obrero – integral) y la pugna entre tendencias, corrientes, pensamientos y personalismo, han desgarrado durante estos años a la única organización obrera, a mi parecer, que pudiera tarde o temprano hacer frente a las gestoras sindicales y a la propia patronal. Nos encontramos a día de hoy, con varias organizaciones anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarias a nivel nacional, pequeñas federaciones sindicales y algunos grupos de sindicatos autónomos sin conexión, que quizás entre todas no deben superar los 100.000 trabajadora/es afiliado/as, todas ellas aparecidas a partir de la matriz que se reorganizó antes del famoso y discutido Vº Congreso Confederal de la C.N.T. Lo que pudo ser y no fue.

Considero importante, a priori, la necesidad de un entendimiento entre todas estas organizaciones, poniendo énfasis en la capacidad y trabajo de sus militantes y afiliado/as para empezar a crear una alternativa al Estado. Y por su puesto, esta coordinación no deberá darse únicamente entre los comités generales o regionales de estas organizaciones, sino entre las propias secciones sindicales de empresa, los grupos de barrio, sindicato locales y sectoriales... Me refiero a reorganizar el sindicalismo revolucionario sin necesidad de destruir las organizaciones que actualmente existen. Creo recordar que la Organización SOLIDARIDAD OBRERA acordó en uno de sus congresos la coordinación entre ellos, la C.N.T y la C.G.T, pero a nivel exclusivamente nacional. En otras ocasiones en algunos pueblos y ciudades se han coordinado estas organizaciones, junto a otros sindicatos, para temas concretos, pero de ahí no ha pasado. Una verdadera coordinación en los niveles más bajos (empresa, distrito, barrio) y estable en el tiempo no se ha dado, que yo sepa. Quién sabe si esa estrategia, esa “Coordinadora Sindicalista” de empresa y/o barrio, sería el embrión de un gran sindicato.

“La Coordinadora Sindicalista” de empresa.

Comenzaré considerando si las estrategias en las empresas y los organismos con los que nos dotamos nos son útiles o no para los trabajadore/as. En primer lugar tenemos las Elecciones Sindicales donde concurren los sindicatos o candidaturas independientes que lo desean y tienen personal suficiente en esa empresa, afiliado/as o no, para entrar y formar un Comité de Empresa. Por otro lado tenemos las Secciones Sindicales de empresa, colectivos formados únicamente por afiliado/as a un Sindicato en una misma empresa o centro de trabajo.
os que se presentan.

Al cabo de cuatro décadas, no considero que ni una ni otra estrategia nos haya servido para que la Clase Obrera pudiera hacer frente a toda la perdida de derechos que ha habido, aunque posiblemente las secciones sindicales no se hayan desarrollado como herramientas eficaces debido a que quienes apuestan por ellas están en un momento de “experimentación”, expansión y consolidación en aquellos centros de trabajo donde se den las posibilidades. A parte, la Sección Sindical creo que es una estrategia más avanzada que los Comités de empresa porque pueden estar formadas por trabajadore/as de distintas empresas en un mismo centro de trabajo.

No engaño a nadie cuando escojo como estrategia más eficaz para nuestros intereses la Sección Sindical, eso si, con una alta afiliación entre la plantilla y que estos estén formados sindicalmente, porque con el tiempo me he dado cuenta que el hecho de tener una sección sindical con una afiliación alta respecto al total de la plantilla, pero integrada por trabajadore/as que no les interesa su formación ni participación en el sindicato ni en la sección, hace que a primeras de cambio, está se resquebraje y acaba por desaparecer o peor aún, por perder un conflicto laboral. Por esto digo que es indispensable la formación del trabajador en aspectos sindicales.

Por otro lado, el presentarse o no a las elecciones sindicales y formar Comité de Empresa, aún cuando puedas tener mayoría de delegados, aún cuando seas la persona más honrada del mundo sindical, hay que tener en cuenta que la plantilla únicamente te ha votado, eso no significa que siempre acate las decisiones que se hayan tomado en reunión del Comité de Empresa, porque no es un organismo asambleario y en pocas ocasiones se convocan asambleas de trabajadores y que las decisiones que se toman en éstas sean vinculantes. 

En todo caso, recordemos que hay organizaciones anarcosindicalistas que se presentan a elecciones sindicales, chocaría entonces la idea de la “Coordinadora Sindicalista” dentro de las empresas. ¿Qué hacer ante este problema?  Considero que debería existir un entendimiento, un pacto de no agresión e incidir entre las secciones sindicales de los sindicatos revolucionarios y anarcosindicalistas en procesos asamblearios vinculantes, dando voz y voto a toda la plantilla y de paso ser un contrapeso al Comité de Empresa. Una empresa difícil pero no imposible, todo dependerá de quienes formen esas secciones sindicales.

Tened presente que esas “Coordinadoras Sindicalistas” deberían hacerse en todos los niveles de la organización empresarial, desde el centro de trabajo y/o empresa (donde convergerían las secciones sindicales de cada organización sindical y de cada empresa que pudiera trabajar en ese centro de trabajo) hasta el grupo de empresas, UTE's, etc.

Con esta idea, intento por un lado poner en común acuerdo a las secciones sindicales que optan por distintas estrategias y por otro, sumar el esfuerzo militante y económico de compañero/as de esas organizaciones dentro de la empresa, en tanto que sin querer pensar mal,  asumo que nuestras tácticas puedan diferir pero confío en que las metas son las mismas a corto, medio y largo plazo, desde la defensa inmediata de nuestros derechos hasta la conquista de los medios de producción, distribución y consumo.

Quizás los objetivos básicos a corto plazo que debieran plantearse desde la “Coordinadora Sindicalista” en cada centro de trabajo y empresa deberían ser:

–    Labores habituales de defensa y conquista de derechos laborales y sociales dentro de la empresa.
–    Convocatorias periódicas de asambleas de trabajadore/as.
–    Formación sindical.
–    Creación entre la plantilla de una Caja de Resistencia.

Estas “Coordinadoras Sindicalistas” de empresa deberían tener una estructura de abajo a arriba, desde el centro de trabajo hasta llegar al nivel nacional.

“La Coordinadora Sindicalista” de barrio.

“La Coordinadora Sindicalista” en el municipio y en el barrio debería ser, como en el caso de las coordinadoras en las empresas, la agrupación de afiliado/as de las organizaciones sindicalistas revolucionarias y anarcosindicalistas en lugares determinados, sumando el esfuerzo militante en defensa de nuestros derechos sociales y la convivencia pacífica en los barrios y municipios.

Considero como he dicho más arriba que el sindicalismo no se debe quedar únicamente en las empresas, pero  la organización dentro de las empresas y el grado de efectividad inciden en la vida de los trabajadore/as. Por este motivo, veo que hay una carencia en las organizaciones sindicales en llegar a aspectos que como digo no deben quedar al margen, y con sorpresa en demasiadas ocasiones vemos a militantes anarcosindicalistas participar en colectivos de ámbitos en los que el sindicalismo es suficiente valido como para tener su propia voz y estrategia. Nos encontramos de nuevo, en ausencia de un organismo puramente sindical que pueda dar respuesta y soluciones a aquellas problemáticas con las que nos encontramos la Clase Obrera. Desde el desempleo hasta la vida en los barrios deberían motivarnos para dejar de lado aquellas diferencias y ponernos manos a la obra para dar validez a nuestras ideas y arreglar como poco que podamos aquellas deficiencias con las que vivimos.

Todos tenemos nuestras inquietudes sociales y nuestros problemas más allá del puesto de trabajo, por lo que considero que debería haber un entendimiento y crear grupos específicos en los barrios y municipios, formados por afiliado/as de las organizaciones sindicales. Grupos de trabajadore/as en paro, contra los desahucios, por la higiene en los barrios, de trabajadore/as autónomos, grupos de apoyo a trabajadore/as emigrantes e inmigrantes y todos aquellos grupos que en cada momento los militantes consideren oportuno constituir... Grupos que, o bien pueden hacer esas actividad en solitario o bien pueden sumarse a la lucha de otros colectivos, sin perder su esencia sindicalista.
Estos grupos, en segunda instancia, serán quienes contengan las fichas del dominó que bien pudiera hacer caer la primera, la del empleo, cuando este es demasiado precario o sencillamente no exista.

“Coordinadora Sindicalista” de Cooperativas.

De un tiempo a esta parte, se está dando un pequeño auge de las cooperativas de consumo y en menor medida de producción en distintos municipios y ciudades. Considero su existencia como positiva, aún cuando posiblemente estén constituidas por grupos muy reducidos de personas y/o cuando en muchos casos, principalmente en las cooperativas de consumo, el producto suele tener un precio más elevado que en los circuitos comerciales. Es aquí donde el sindicalismo, de nuevo debería ponerse manos a la obra e intervenir, fomentar y apoyar cooperativas de consumo y de producción. Pienso que en la situación en la que vivimos actualmente, deberían las organizaciones sindicales plantearse la idea de constituir cooperativas que puedan satisfacer las necesidades de los trabajadore/as. Cooperativas de construcción y mantenimiento de viviendas, agrícolas, de producción industrial, de panadería y consumo, escuelas y centros médicos... Aquí empezaríamos a levantar esa sociedad paralela... Demostrando que la Clase Obrera no necesita al Estado.
Los Sindicatos están formados por trabajadore/as, de todo tipo de profesiones, y muchos están desempleado/as, ¿no sería oportuno reunir a estos trabajadore/as e intentar con ayuda técnica, moral y económica de las organizaciones, que estas trabajadore/as constituyan cooperativas?

Si el grueso de vecinos de un barrio compra sus alimentos en cooperativas de consumo y agrícolas, viven en viviendas que han construido o rehabilitado la cooperativa de viviendas, que se visten con la ropa del taller téxtil, que sus hijos van a la escuela del sindicato... Esto hará ver a quién sea, que es un barrio autosufienciente, en el que muchos vecinos trabajan en esas cooperativas y que ofrece recursos y servicios al resto de vecino/as.

Por otro lado, el cooperativismo que debería proponer el Sindicalismo, tendría que ser autogestionario. Esto me hace pensar en la problemática que se da en las administraciones públicas, principalmente en Ayuntamientos con el tema de la remunicipalización de los servicios externalizados y subrogados a empresas privadas o semi-privadas. Aunque por regla general el Sindicalismo Revolucionario actual apuesta por “lo público”, que no deja de ser otra cosa que la gestión directa de los servicios por parte de la Administración, considero que esa gestión corre a cargo de técnicos, funcionarios y políticos, no de la plantilla que forman esas empresas públicas ni de los Sindicatos, ni de las Asociaciones Vecinales, entidades que considero que  deberían gestionar esos servicios.

A modo de conclusión, las ideas que plasmo en este escrito para la revitalización del Sindicalismo Revolucionario son las siguientes:

–    Agrupar a los afiliado/as de las Organizaciones Sindicales en “Coordinadoras Sindicalistas”

–    Constitución de Cajas de Resistencia Obreras.

–    Fomentar la formación sindical.

–    Fomentar las herramientas de lucha.

–    Fomentar y organizar el cooperativismo autogestionario.Conclusiones

Quizás no digo mucho más de lo que las ya de por si decenas de organizaciones sindicales (principalmente anarcosindicalistas) tienen acordados en sus estatutos, pero lo que intento dar a entender es que mientras exista esa separación entre quienes creo que deberían componer una única organización, las cosas no van a mejorar mucho para las organizaciones sindicales y por lo tanto para todo/as nosotros/as los trabajadore/as. Está claro que a corto y medio plazo las diferencias no van a desaparecer y ninguna organización va a dar su brazo a torcer, pero es una necesidad imperiosa la unidad de acción donde realmente es necesaria, que como repito es en las empresas, municipios y en los barrios. Que los comités nacionales, regionales o del nivel que sean de esas organizaciones acuerden que un día al año se juntarán para hacer una huelga, el 1º de Mayo o cualquier tipo de acto no creo que solucione muchas cosas si no ha habido anteriormente un enorme trabajo de la militancia sindical y esfuerzo de la afiliación.

Apuesto por la colaboración de los afiliado/as, militantes y secciones sindicales en primer lugar. Que los militantes sindicalistas organicen y se unan en esas “Coordinadoras Sindicales”, o como se les quiera llamar, y que éstas puedan dar solución a muchos de nuestros problemas como clase obrera, hará que de nuevo una gran parte de los trabajadore/as vean en el sindicalismo una herramienta que los aparte del miedo y la apatía general que sufrimos.

Volver a poner en el centro de la sociedad al Sindicalismo Revolucionario, demostrando que es un organismo capaz y una herramienta que solucione los problemas de la Clase Obrera es una empresa gigantesca, pero por algún lado se deberá empezar a construirla y solo me imagino a los militantes de los sindicatos, mínimamente centrados, capaces de dejar de lado cualquier diferencia estratégica, doctrinal o de organización.
 
Fdo:
Joaquín O.
Trabajador Metalúrgico.
Maresme (Barcelona),  enero de 2018