DAUNIS desatiende a sus empleadas y sigue sin pagar

Escrito de las trabajadoras afectadas a los medios de comunicación y a la opinión pública

Som treballadores d’una empresa ubicada al Maresme amb 20 botigues i uns 100 empleats.

Des de fa 2 anys estem vivint una situació laboral molt desagradable, primer van ser endarreriments en les nòmines, cada mes una mica més tard, fins a arribar a cobrar amb un mes de retard.

Al juliol de l’any passat la propietària, Mercè Daunis, ens va comunicar que havíem entrat en Concurs de Creditors i aquí va començar el nostre malsón de veritat, d’un mes vam passar a 2 a poder cobrar, en aquest moment, alguns l’últim sou que han cobrat, és la meitat de gener, a uns altres encara ens deuen part de la nòmina de desembre i encara hi ha gent que havent denunciat aquesta situació i tot hi guanyar el judici no han aconseguit cobrar pràcticament res.

Els nostres drets laborals han estat trepitjats de tota manera, canvis d’horari, quadrants de treball presentats sempre al últim moment, no podem tenir cap tipus de vida familiar doncs és impossible planificar. Fins a arribar a l’extrem de no veure el teu nom a les llistes i al preguntar al despatx el motiu, et diuen que tens 15 dies de vacances, doncs en aquell moment sobra gent.
O ans al contrari companyes que treballant des de 2014, només han pogut gaudir d’una setmana de vacances, amb l’excusa que no tenen personal per suplir-les.

Aquesta situació ha provocat que a alguns companys els hi hagin tallat la llum, el gas o l’aigua, avisos de desnonaments i fins i tot veure’s obligats en el cas de treballar el matrimoni a l’empresa (hi ha alguns casos) haver de demanar ajuda a Càritas o a la Pac.

Tantes tensions han originat malalties com depressions, ansietat, fortes contractures degudes a l’estrés i d’altres. A la Mútua mai s’havien trobatamb un percentatge tant alt com el nostre. S’ha de reconèixer que ens han tractat molt bé.

 Les irregularitats no acaben aquí, des de fa més d’un any i mig l'empresa no paga la part de la S.S. que l’hi correspon, alguns companys que per alguna raó, tenen una part de la nòmina embargada, es troben que els Srs. Daunis els hi descompten però en canvi no fan l’ingrés pertinent.

Podríem posar més exemples però seria allargar-nos massa. Quedem a la seva disposició per ampliar o aclarir qualsevol dubte que tinguin.

Molt agraïts


Treballadores grup Daunis

SE SUSPENDE EL JUICIO POR DESPIDO EN SECE

EL JUICIO POR LA READMISIÓN DEL TRABAJADOR DESPEDIDO EN SECE SE SUSPENDE HASTA JULIO
 
El pasado 11 de abril de 2016 era la fecha en la que se debería haber celebrado el juicio del trabajador Francisco J. G. de la empresa de alumbrado público SECE (Sociedad Española de Construcciones Eléctricas) por despido tras una baja médica por hernia discal.

Finalmente al no haber llegado a un acuerdo con la empresa en una conciliación previa, y por motivos ajenos al trabajador, se decidió suspender el juicio y trasladarlo al mes de julio de este mismo año. De este modo el trabajador deberá estar tres meses más a la espera de que se celebre el juicio y demostrar que la decisión de la empresa SECE de rescindirle el contrato fue debido a su actividad sindical y a denunciar públicamente y ante la administración el deterioro del servicio de la empresa y las medidas en seguridad e higiene en las instalaciones, parque móvil de la misma y en los trabajos en la vía pública.

Hay que destacar que la parte empresarial, después de nueve meses desde la rescisión del contrato, reconoce el despido como improcedente y ha ofrecido en varias ocasiones solventar el caso intentando pagar por encima de lo marcado por la última reforma laboral en concepto de indemnización por despido, en la conciliación previa al juicio.

Desde el Sindicato CNT ven que todas estas maniobras intentan desmoralizar al trabajador para que desista en su empeño de volver a su puesto de trabajo y no pueda ejercer una actividad sindical al margen de comités de empresa, entendiendo que si el modelo sindical que propugna la CNT, en el que la decisión la toman los trabajadores directamente, se propaga entre la plantilla, la repetición de Expedientes de Regulación de Empleo como los que se han dado en la empresa en los últimos años, serán más difíciles de aplicar.

El despedido estuvo apoyado por un grupo de trabajadores. 
 
Antes de la hora señalada hubo una concentración de unas 20 personas solidarizándose con el trabajador despedido en SECE, a este acto acudieron trabajadores de SECE, miembros del Sindicato CNT y una representación de ex trabajadores de la empresa IMESAPI, también del alumbrado público. Hay que destacar que estos trabajadores fueron subrogados a la empresa SECE en la ciudad de Granollers y que llevan una batalla jurídica con la empresa, ya que ésta se niega a aceptar a estos trabajadores y respetar sus derechos, siendo la última jugada de la empresa despedirlos después de una semana de trabajo. Durante la concentración, que transcurrió sin incidentes, se repartieron hojas informativas sobre el conflicto laboral, recibiendo el apoyo de los trabajadores de la Ciudad de la Justicia.