Sentència del TSJC sobre els increments salarials en el sector de l’arqueologia de Catalunya


Segons ha resolt la sentència 5/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), davant la demanda d’impugnació interposada per la CNT contra les taules salarials del sector de l’arqueologia de Catalunya per l’any 2010 que en el seu dia acordaren CCOO i la patronal (AEAC – PYMEC), el tribunal ha resolt que procedeix a anul·lar l'esmentat acord ja que aquest, en perjudici dels treballadors, no fou realitzat seguint els criteris que establia el conveni col·lectiu en vigor.

Recordem que aquesta taula aplicava un augment salarial del 0,8% per l’any 2010, enfront de l’1% previst per a l'IPC a nivell estatal i el 3% que resultà finalment a Catalunya, i amb això es pretenia donar per liquidat tot el tema, obrint les portes a una progressiva degradació del poder adquisitiu dels i les treballadores de l’arqueologia en els anys successius.
Posteriorment a la presentació de la demanada d’impugnació per la CNT, la Patronal realitzà una maniobra desesperada d’última hora per a intentar justificar legalment el seu abús, pel qual i com ha esdevingut essent habitual va poder comptar amb la total i entusiasta col·laboració de CCOO, publicant així en el DOGC nº 6024 (14.12.2011) un ridícul acord de la comissió paritària del conveni on pretenien donar-se la raó a sí mateixos.
Enfront tot això, el tribunal conclou que s’arribà a “un pacto que contradice el contenido de dicho artículo, lo que no es posible” i afirma que “casi toda interpretación realizada por las comisiones paritarias es admisible, pero siempre que no constituya modificación de lo pactado”.
Per tant, en haver sigut pactada encara que a finals dins del propi any 2010, la taula salarial hauria d’haver contingut “un incremento salarial que debió haber sido del 1% y no del 0,8%, respetando el artículo 26.4 del convenio colectivo, con todas las consecuencias legales inherentes”; cal entendre així que sense perjudici que a finals d’any s’apliqués amb caràcter retroactiu la correcció d’un 2% més corresponent a l’IPC real català, tal i com diu el conveni.
Tot i així, en la seva sentència el tribunal pretén “no entrar a analizar cual fue el IPC real del año 2010 y sucesivos por ser hechos posteriores en el tiempo a lo aquí debatido”, considerant deixar la resolució d’aquest assumpte a les possibles reclamacions d’aquestes quantitats que els i les treballadores puguin interposar.
Al nostre entendre, el fet d’anul·lar l’acord que la Patronal emprava com excusa per a no aplicar-ho, obre la porta ara a reclamar també aquests endarreriments, tot i que sabem que la Patronal no acceptarà pagar els 2 punts de diferència amb l’IPC català fins que una nova sentència li obligui.
És per aquest motiu que des de la Secció Sindical d’Arqueologia hem interposat un recurs a aquesta sentència enfront el Tribunal Suprem, del qual informarem tan aviat com sigui resolt, on esperem que s’acabi de reconèixer l’augment salarial complet que marcava el conveni vigent pel conjunt de treballadors de l’arqueologia de Catalunya.
Mentrestant, allò que les empreses haurien de reconèixer ja, és l’obligació de pagar a tots i totes les treballadores del sector la diferència marcada per la sentència del TSJC per l’any 2010 i recalcular quan abans millor a l’alça els salaris dels anys 2011 i 2012 en coherència amb la mateixa.
A CCOO ja no creiem que valgui la pena demanar-li explicacions públiques del conjunt de les seves actuacions en tot aquest assumpte perquè ambdues coses, els seus actes i el seu vergonyós silenci, la deixen perfectament retratada.
Si necessites ajuda per a fer entendre al teu cap que el conveni s’ha d’acomplir, que es paguin els endarreriments i s’apliquin els augments que toca als salaris actuals, tan sols t’has de posar en contacte amb nosaltres.

CNT - AIT  Confederació Nacional del Treball
Secció de Ram d’Arqueologia:
Plaça Duc de Medinacelli 6, Entresol 1ª    08002 Barcelona
Tlfn / Fax:  93 317 05 47   arqueologia(a)barcelona.cnt.es


No hay comentarios: