La C.N.T. organitza pel proper 28 d'abril la Primera Assemblea de Treballadors/es de la Intervenció Social a la ciutat de Mataró

Els treballadors del sector de la Intervenció Social afiliats a la C.N.T. de Mataró hem decidit convocar una assemblea oberta a tots els companys i companyes del sector a nivell de ciutat. Aquesta, es cel·lebrarà el proper dissabte 28 d'abril a les 12:00 h. al local del Sindicat d'Oficis Varis de Mataró, adherit a la C.N.T.-A.I.T. La reunió va dirigida a educadors socials, monitors, psicòlegs, treballadors socials, integradors socials, pedagogs o qualsevol altre treballador de l'àmbit social que treballi o resideixi a Mataró.

 Amb això pretenem impulsar l'autoorganització dels professionals del nostre sector, per tal de defensar-nos mutuament davant qualsevol abús empresarial o institucional. Creiem necessari que ens dotem d'eines adients per tal de respondre a la precarietat habitual que venim patint (contractació temporal i fraudulenta, sobrecàrrega de feina, aplicació inadecuada de convenis, abusos durant les subrogacions...) i que s'ha agreujat amb les retallades imposades per les diferents administracions (tancament de serveis, reduccions de jornada, congelació salarial...). De fet, si som capaços de crear un grup de treballadors conscienciat, ben organitzat i combatiu, ens podem plantejar anar més enllà de l'autodefensa. Podem aspirar a millorar les nostres condicions laborals i aconseguir-ho.

La nostra activitat laboral sol dur-se a terme a petits centres amb equips professionals reduïts. Això dificulta molt desenvolupar una tasca sindical amb garanties i allò més habitual és que si et queixes, crees una secció sindical o exigeixes massa ets ignorat, acomiadat o no renovat. Per això creiem que ha arribat l’hora d’organitzar-se a nivell de ciutat, per tal de crear un grup de treballadors solidaris que es recolcin mutuament.

Per a que quan toquin a un/a 
 responguem tots/es. 


¿Qué reivindiquem? 

Des del nostre sindicat ens marquem les següents REIVINDICACIONS dins del sector:

 • Estabilitat a la feina: hi ha molts contractes en frau de llei. Exigim que la contractació indefinida sigui la norma i no l’excepció.
 • Respecte a la llibertat sindical en el seu significat més ampli: Es habitual al sector que, quan reivindiques qualsevol dret laboral, no siguis escoltat, siguis acomiadat o no renovat.
Fi de qualsevol xantatge emocional: es freqüent que els empresaris s’excusin davant les reivindicacions d’aplicació i millora de drets amb que si les duen a terme pot suposar un empitjorament del servei i, en conseqüència, de la qualitat de l’atenció que reben els destinataris, quan realment suposa menys beneficis per a ells.
 • Aplicació dels convenis reglamentaris: Sol ser pràctica habitual l’aplicació d’altres convenis no vinculats al sector, com els d’Oficines i Despatxos, Hosteleria… senzillament perque són precaris i rentables. Una acció ilegal.
 • Categoria professional adequada: Al contracte laboral, molts cops la categoría laboral que apliquen és irreal i inferior a la que ens correspondria per les tasques que fem. Per tant, el salari també és inferior.
 • Realitat de les hores de treball: dins del nostre sector els contractes parcials abunden. En molts casos no s’inclouen les hores reals que treballem sinó només les d’activitat amb els usuaris (per exemple no s’inclouen les reunions de programació, feina per fer a casa, compra de material…).
Llibertat de consciència: no som predicadors/es, sinó que volem transmetre eines que suposin el desenvolupament integral (social, afectiu, cognitiu, cultural…) de la persona. Fomentant que cadascú sigui autònom i responsable dels seus actes i idees, alhora que respectuós amb la resta de persones.
Transparència y claredat a les comptes i la gestió: la major part de les empreses es nodreixen econòmicament de subvencions estatals i privades. És fonamental que tinguem accés a les comptes, que sapiguem a qué es destinen els diners.
Augment salarial i social: exigim una major retribució i percepció de drets en matèria social per la millora de la nostra qualitat de vida.
No disgregació del sector: la disgregació implica la implantació de varis sectors amb els seus respectius convenis i normatives diferenciades, que comporta la divisió dels treballadors i les treballadores i la consecuent merma de la capacitat de lluita.  

¿Qué opinem a la CNT sobre el sector social? 

El sector social és un sector ampli i divers. Un bon nombre d’empreses, ONGs, Fundacions, administracions públiques…es dediquen a aquesta activitat cada cop més estesa. Diuen “ajudar als sectors més desfavorits de la societat” quan realment es fa negoci amb l’atenció a les persones, a costa d’explotar als treballadors i treballadores i d’oferir un mal servei.

Per a nosaltres els treballadors, és una forma de guanyar-se la vida mentre fas un bé a les persones que necessiten el teu recolçament. Per a les associacions, empreses o institucions que ens contracten és una forma de guanyar molts diners i, a més, donar una bona imatge de cara a la galería, quan veiem diàriament com es ninguneja els usuaris constantment.

Ens queda encara un llarg camí per a que dins el nostre sector es treballi seriosament pel desenvolupament integral de les persones ateses i, a més, se’ns respecti com a treballadors.

Pel moment els més beneficiats són els de sempre: empresaris i polítics

No hay comentarios: