Els conflictes es van solucionant i conflictes que hem de guanyar

Últims conflcites guanyats:
- Pizzeria MEC-MEC: readmiteix al treballador acomiadat despres de la pressió exercida per CNT.
- CODEX: La primera vaga d'arqueòlegs a Catalunya ha sigut guanyada per la CNT, aconseguint les principals reivindicacions demanades.

Treballadors de demanen Solidaritat:
-CLECE, neteja: Aquesta empresa te a dos grups de treballadores de la neteja, un a Girona i l'altre a Sevilla, que estàn en vaga per aconseguir unes condicions de treball dignes. http://www.nodo50.org/cnt/sevilla/ait/modules/news/
- Mercadona: La vaga del centre logístic de Sant Sadurní, ja porta un any de durada, s'han aconseguit algunes coses referents a seguretat i higiene, pero els treballadors acomiadats han de ser readmesos, així com altres demandes dels vaguistes. Tant mateix, la CNT s'està implantant amb seccions sindicals a aquesta empresa a moltes dels seus supermercats.
- Treballadors d'empreses en Lluita: SEAT, SAS, BOCATTA, Pars i Jardins de Barcelona, SINTEL, IBERIA... http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/