Conferència de afiliats i afiliades sobre Acció Sindical

 El dissabte 15 de maig de 2021 tindrà lloc als locals del sindicat  Mataró la conferència d’afiliats i afiliades de la CNT sobre l’estat de l’acció sindical de l’organització a Catalunya i Balears.

Les conferències confederals són espais de debat entre l’afiliació sobre els temes que s’hagin pogut proposar. Enguany se celebrarà una conferència sobre l’acció sindical de la CNT catalano-balear per tal de posar al dia les reflexions i propostes de millora sobre l’actuació del sindicat davant l’actual situació de nova crisi i precarietat laboral.

L’acte ocuparà tota la jornada i ha dividit l’ordre del dia en dos blocs: al matí es debatrà sobre el funcionament intern, aspectes a millorar, etc. de l’organització de l’acció sindical en la CNT. A la tarda tindrà lloc el segon bloc dedicat a debatre sobre les actuals formes de precarietat laboral i aquelles possibles vies per confrontar-la des de l’acció sindical de CNT.


 

No hay comentarios: