L' Ajuntament de Calella torna a sortir escarmentat

"" L´Ajuntament de Calella torna ha sortir escarmentat ""

    Després que aquesta setmana l´Institut Nacional de la Seguretat Social, desestimés totes les al·legacions presentades per l´advocada de l´Ajuntament esgotant així la via administrativa i inicia el període de recaptació de casi 3.000 € en concepte del 30% de recàrrec imposat per la Inspecció de Treball, a rel de les investigacions instruïdes els darrers dos anys que ja li van donar la raó fins a dues ocasions al ex-treballador Óscar Lugar.

    Recordem que durant el mes de maig d´aquest any, el treballador Óscar Lugar, va ser acomiadat estant de baixa laboral, per la qual va rebre més de 25.000€ mitjançant suposadament acords dubtosos i pocs justificats amb una administració pública.
    En unes declaracions realitzades fa uns dies per telèfon des del seu nou domicili fora de Catalunya a CNT-AIT, l´ex-treballador afirma, que  " la lluita encara no ha acabat "... " que deixa i confia en que els advocats facin la seva feina "... " i que tè la certesa que com ha passat amb la Inspecció de Treball, els jutges faràn la seva feina "
    
    Donat que les parts implicades; el servei de Prevenció de Riscos Laborals Groga Prevenció, S.L i el propí Comitè de Seguretat i Salut Laboral juntament amb els delegats sindicals de l´Ajuntament de Calella, podrien ser portats al Jutjats en Via Penal per la qual es demanaran fins a dos anys de presó en alguns casos més les indemnitzacions corresponents per a haver infringit tant per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals com el propi Comitè de Seguretat i Salut Laboral fins a 5 articles del codi penal, entre ells el més destacat, " l’omissió de socors ".o."posar en perillla vida i seguretat dels treballadors "......
    
    Óscar Lugar, tambè lamenta profundament que els sindicats representats a l´Ajuntament de Calella, CC.OO i UGT, tot haver vist que la Inspecció de Treball i l´Institut Nacional de la Seguerat Social corroboraven els fets denúnciats pel treballador donant-li la raó, no haguessin fet mai res durant aquests anys, tot i que tambè afirma que sabien sobradament l´estat nefast en que es trobava tant el treballador com els seus companys de la Brigada de Parcs i Jardins i els qualifica d´ " esquirols " i " llepa faves ".

Francisco Laplland.

Pineda de Mar, 30 de Juny de 2012.

No hay comentarios: