Ja tenim seu social


Des de fa unes setmanes el Sindicat Únic d’Oficis Varis de Premià de Mar adherit a la Confederació Nacional del Treball ve realitzant les seves reunions i tasques a una de les sales del primer pis de l’antic edifici de la Cooperativa l’Unió Obrera de Premià. Cooperativa que va estar vinculada a la nostre Organització.
Aquesta situació ve donada degut a un seguit de reunions amb diverses entitats culturals que ocupen aquest edifici i que no es mostren contraris a que la CNT de Premià tingui la seva seu al mateix edifici.
El nostre Sindicat va demanar formalment aquest mateix espai al Ajuntament de Premià de Mar, en una instancia registrada al mes de gener d’aquest any dirigida a l’alcalde el Sr. Jaume Batlle, recoltzant-nos en que l’edifici forma part de l’ampli patrimoni incautat a la CNT en finalitzar la guerra civil, segons documents oficials com l’acta de la “Comisión Calificadora de Bienes Marxistas” del 4-5-43, “Informe del Patrimonio Sindical” de 1976 sobre inmobles propis i una fitxa del Ministeri de Treball del anys 70. En tots aquests documents vinculen a la Cooperativa l’Unió com afiliada a la CNT i també a la FAI.
També disposem de retalls del diari Solidaridad Obrera de l’any 1935 on feien referencia a les asemblees i reunions dels afiliats de la CNT de Premià als locals de la Cooperativa.
A una reunió posterior amb el regidor de cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar, el Sr. Ernest Casadesús, ens va comunicar que a l’edifici no hi havia espai per altres associacions, encara que la reunió va tractar principalment el tema de la titularitat històrica de l’edifici.
Amb aquesta es la tercera vegada a la historia que el Sindicat de Premià te com a seu social aquest edifici, ya que va ser ocupat l’octubre de l’any 1977 per la CNT fins a l’any 1982 aproximadament, quan el Sindicat va passar a formar part de la Federació Comarcal del Maresme al no haver-hi militancia suficient que portès a terme les tasques del Comité Local del Sindicat de Premià de Mar.
La intenció actual del Sindicat es d’instalar la seu permanentment fins que hagi una resolució per part dels Ministeris de Treball i Hisenda del Govern de Espanya sobre la devolució o compensació econòmica d’aquest inmoble com el de molts altres que la Confederació va tenir durant el periòde de 1931-1939.

No hay comentarios: